Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Billedkunstlinjen

Københavns Kunstskoles billedkunstlinje tilbyder et ambitiøst og udfordrende program, baseret på den studerendes individuelle kunstpraksis. I tæt samarbejde med et fast hold professionelt udøvende undervisere udvikles den studerendes personlige kunstsyn og kunstudtryk. Udover fælles undervisning og diskussion, prioriteres især længere indgående samtaler ”one-on-one”, underviser og studerende imellem. Skolens studerende rustes på bedste vis til fremtidige præsentationer og samtaler omkring deres kunstneriske praksis, i tråd med at metoderne dyrkes og værkerne tilspidses.

Bliv klar til at søge ind på et kunstakademi

Københavns Kunstskole er en ideel forskole for senere optag på nationale, såvel som internationale, kunstakademier og kunstrelaterede uddannelser, og giver en grundig faglig forberedelse til kunstakademiet. Har man som mål at søge ind på et kunstakademi opfordres man stærkt til at deltage i både efterårs- og forårsmodulet, for at få opbygget et solidt ansøgningsmateriale med både nerve og eftertanke. Det er skolens erfaring, at et indgående kunstnerisk arbejde og en tilstrækkelig forståelse og formidlingsevne af dette arbejde, tager tid og ikke må stresses igennem. Den tætte dialog med skolens undervisere, der alle selv er uddannet ved nationale og internationale kunstakademier, giver det optimale forsæt for at lave en markant og målrettet ansøgning til et kunstakademi eller andre kunstrelaterede uddannelser.

Hvordan arbejder vi med forberedelse til kunstakademiet?

​Med en undervisning, der berører et bredt spektrum af formelle indgange til samtidskunsten, via alskens forskellige medier, fra videokunst og lyd til maleri og performance, tilbyder Københavns Kunstskole et undervisningsmiljø på højt niveau og med fokus på en yderst kontemporær og dybdeborende dialog og debat omkring kunstens væsen. Undervisningen på Københavns Kunstskole består af studio-visits, fællesdiskussioner, artist-talks, fællesgennemgange, galleri- og museumsbesøg, udvikling af artist statements, workshops og udstillinger.

På Københavns Kunstskole ses der på kunst, diskuteres kunst, eksperimenteres med kunst, leves og åndes for kunst.
Arbejdet på Københavns Kunstskole er baseret på den studerendes individuelle praksis og på et stærkt socialt miljø i og omkring de individuelle atelierpladser og fælles undervisningslokaler, som skolen huser. Det aktive arbejdsrum og netværk, bliver væsentligt forstærket af muligheden for at arbejde individuelt og sammen, både indenfor og udenfor skolens åbningstider.

Om underviserne

Rygraden i billedkunstlinjens undervisning formes af Elsebeth Jørgensen og Rasmus Røling, suppleret af forskellige gæsteundervisere, der alle er professionelt udøvende kunstnere på samtidskunstscenen. Tilsammen favner de over en bred vifte af medier og metoder.

De faste underviserer arbejder sammen i tæt dialog og skaber derved et yderst vidtfavnende kunstnerisk undervisningsspektrum, altid drevet af en fælles vision og tæt forståelse for den enkelte studerendes behov og tilgang til kunsten. Billedkunstlinjens undervisere er alle akademiuddannede. Udover de faste undervisere, gæstes skolen også løbende af forskellige billedkunstnere udefra.

Modulerne

​Københavns Kunstskole tilbyder programmer af forskellig længde, alt efter den studerendes behov. Undervisningen er fordelt over 3 basisforløb spredt henover året, tilrettelagt med henblik på at kunne fungere som enkeltstående moduler, eller sammensat som et længere intensiverende forløb som forberedelse til kunstakademiet.

Modul 1

Det første modul fokuserer især på udviklingen af den individuelle studerenes kunstneriske arbejde og udviklingen af materiale til ansøgninger på kunstakademier og kunstrelaterede uddannelser.

Modul 2

Alle modulerne har særligt fokus på udviklingen af den individuelle studerenes kunstneriske arbejde, men det andet modul har særligt fokus på ansøgninger til kunstakademier og kunstrelaterede uddannelser. En proces der intensiveres op imod de mange forskellige deadlines for ansøgning. Modul 2 er forbeholdt elever som har gået på modul 1. Har du ikke gået på modul 1 beder vi dig indsende fotos af min. 3 af dine værker sammen med din ansøgning. 

Modul 3

Det tredje modul som ligger efter en del af kunstakademiernes ansøgningsfrist er opbygget omkring fastlagte ugentlige workshopforløb, der fokuserer på specifikke teknikker og tilgange til det at arbejde med billedkunst. Fotografi, maleri, tryk, støbning, digital collage, konceptkunst og kunstnerbøger.

Rygraden i billedkunstlinjens undervisning formes af Elsebeth Jørgensen og Rasmus Røling, suppleret af forskellige gæsteundervisere, der alle er professionelt udøvende kunstnere på samtidskunstscenen. Tilsammen favner de over en bred vifte af medier og metoder.

​Undervisning og atelierplads

Der er undervisning mandag, onsdag og fredag, se undervisningstiden under de enkelte moduler.

​​

​Derudover er der åbent værksted til selvstudie, du får din egen atelier plads, og en nøgle mod et mindre depositum. Skolens værksteder kan herefter frit benyttes hverdage ml. 08.00 - 20.00 og weekender ml. 09.00 - 19.00

​​

Materialer

Der må påregnes en ekstra udgift til materialer, udgiften afhænger af hvilket medie man arbejder i. Samt udgifter til entré billetter til udstillings steder. Skolen stiller stole, borde, staffelier, et omfattende kunstbibliotek og trådløst internet til rådighed, resten sørger eleven selv for at medbringe.

​​

​De dage der er selvstudie har man b.la. mulighed for at tilmelde sig vores tegneundervisning se 'Tegnekursus', der er stor rabat når du er tilmeldt Billedkunstlinjen.​​​

Tilmelding og kontakt

Ved tilmelding bedes du i Tilmeldingsblanketten under feltet 'Bemærkning' besvare følgende spørgsmål:

Hvorfor ønsker du at gå på skolen?

Har du et mål - en skole eller uddannelse, du ønsker at søge ind på?

Hvilken kunstart arbejder du med?

Du tilmelder dig og betaler online. Vi gennemgår alle vores tilmeldinger, og det er først når du har fået en plads på holdet, beløbet vil blive trukket på dit betalingskort. Hvis der ikke er flere ledige pladser vil du modtage en mail.

Skulle du have nogle spørgsmål i forbindelse med Billedkunst-linjen, er du mere end velkommen til at kontakte os på telefon 35836082 eller på vores mail: info@københavnskunstskole.dk

Co-Studio

Du har som elev på billedkunstlinjen mulighed for at tilmelde dig Co-Studio til en helt særlig elevpris. Co-Studio er vores tværkunstneriske undervisningsforløb og forum om billeder, tekst, lyd og rum. Her har unge forfattere, filmfolk og billedkunstnere, og eleverne fra billedkunstlinjen, skrivelinjen og filmlinjen mulighed for at mødes og give eller få respons på råmaterialer og færdige værker.

Det åbner for nye ideer og spørgsmål, når man iagttager værkmaterialer der er i proces og produceret i andre kunstfelter end ens eget.

​​

Forløbet foregår som forum med én fast ugentlig fællespræsentation, hvor udvekslingen om forskellige kunstneriske ideer, arbejdsmåder og praktiske erfaringer er selve formålet. Som undervisningsforløb, er dette forum baseret på ideen om, at når man involverer sig i andres studier og forskellige kunstfelter, så vokser både arbejdsglæden og ny praksisviden - med måske også muligheden for nye kunstneriske samarbejder.

​​

Forløbet ledes af kunstner Elsebeth Jørgensen som har stor erfaring med tværkunstneriske samarbejder. Der er undervisning hver torsdag kl. 9.30-15.00. Der må påregnes en ekstra udgift til entré billetter på forskellige udstillings steder. Du kan læse mere om CO-Studio.​ her

Moduler​

Modul 1  2021

​8. september – 5. november 2021

Co-Studio 16. sep. - 2. dec. til elevpris.

Vores tværfaglige undervisningsforløb.

Læs mere her

Pris​

​10.700,-

2300,-

Dette modul er rettet mod den individuelle studerendes kunstneriske arbejde og mod udfordringen, udformningen og udfoldelsen af denne. Med to faste undervisere, der sammen holder hånd om den studerendes kunstneriske udvikling og holdets fælles kunstneriske udveksling, opbygges et miljø hvor samtalen om kunsten, metoden og indholdet ruster og udfordre den enkelte studerendes kunstneriske produktion. Vi er også fokuseret på opbyggelsen af et stærkt materiale til kommende kunstuddannelses ansøgninger og på udvikling af den studerendes syn på og sprog om kunsten. Har man som målsætning at søge på et kunstakademi eller en anden kunstrelateret uddannelse anbefaler vi at man følger modul 1 og 2, da det garanterer mulighedsrummet for at gennemgå en kunstnerisk udvikling der vil lede til et solidt og gennemarbejdet ansøgningsmateriale.​​

Fast undervisere​

Rasmus Røling

Elsebeth Jørgensen

Gæster

Jens Hüls Funder

Hannah Anbert

Esther Fleckner 

​Undervisning

Mandag + onsdag + fredag kl. 9.30 - 15.00 nogle dag til 16.00. Lukket uge 42

______________________________________________________________________________________________________________________________________​

Modul 2 2021 - 2022

​8. november 2021 – 25. marts 2022

Co-Studio 13. jan. - 2. juni (elevpris)

Vores tværfaglige undervisningsforløb.

Læs mere her

Pris​

​19.800,-

2.300,-

Tilmelding

Dette modul er rettet mod den individuelle studerendes kunstneriske arbejde og mod udfordringen, udformningen og udfoldelsen af denne. Med to faste undervisere, sder sammen holder hånd om den studerendes kunstneriske udvikling og holdets fælles kunstneriske udveksling, opbygges et miljø hvor samtalen omkring kunsten, metoden og indholdet ruster og udfordre den enkelte studerendes kunstneriske produktion. I dette modul intensiveres arbejdet op til ansøgninger til kunstakademier og andre kunstrelaterede uddannelser, i tråd med at ansøgningsfristerne nærmer sig. Vi vil være fokuseret på udviklingen af et stærkt ansøgningsmateriale og på at ruste den studerende med et skarpt syn på og sprog om kunsten. Har man som målsætning at søge på et kunstakademi eller en anden kunstrelateret uddannelse anbefaler vi at man følger modul 1 og 2, da det garanterer mulighedsrummet for at gennemgå en kunstnerisk udvikling der vil lede til et solidt og gennemarbejdet ansøgningsmateriale.​ Modul 2 er forbeholdt elever som har gået på modul 1. Har du ikke gået på modul beder vi dig indsende fotos af min. 3 af dine værker sammen med din ansøgning.

Fast undervisere​

Elsebeth Jørgensen

​Rasmus Røling

Gæsteundervisere

Signe Frederiksen

Asta Lynge

Bettina Camilla Vestergaard

Jens Hüls Funder

Andre gæster

Rolf Nowotny

Selina Rom Andersen

Siska Katrine Jørgensen

​Undervisning

Mandag + onsdag + fredag kl. 9.30 - 15.00 

Nogen dage til 16.00

Lukket uge 50, 51, 52 og 7.

Vi starter 5. januar i 2022.

Skolens værksteder kan herefter frit benyttes hverdage ml. 08.00 - 20.00 og weekender ml. 09.00 - 19.00

______________________________________________________________________________________________________________________________________​

Modul 3 - 2022

​28. marts - 10. juni 2022

Pris​

​12.800

​Dette modul er opbygget omkring ugentlige forløb, der fokuserer på specifikke tilgange til det at arbejde med billedkunst. Skolens undervisere vil her forme undervisningen gennem koncentrerede ugentlige tematikker, der alle har til formål at introducerer specifikke metoder og medier, og de materialer, kontekster og mulighedsrum som disse fører med sig. Det er selvfølgelig stadig den individuelle studerendes kunstneriske arbejde der tages udgangspunkt i men altid med øje for, at udvide denne praksis med nye metodikker og materialebaserede vinkler.

Undervisere​

Elsebeth Jørgensen

Rasmus Røhling

​Undervisning

Mandag + onsdag + fredag kl. 9.30 - 14.30. Lukket uge 15.

Tilmelding og kontakt

Ved tilmelding bedes du i Tilmeldingsblanketten under feltet 'Bemærkning' besvare følgende spørgsmål:

Hvorfor ønsker du at gå på skolen?

Har du et mål - en skole eller uddannelse, du ønsker at søge ind på?

Hvilken kunstart arbejder du med?

Søger du ind på modul 2 uden at have deltaget på modul 1, beder vi dig indsende min. 3 af dine værker sammen med din ansøgning.

Du tilmelder dig og betaler online. Vi gennemgår alle vores tilmeldinger, og det er først når du har fået en plads på holdet, beløbet vil blive trukket på dit betalingskort. Hvis der ikke er flere ledige pladser vil du modtage en mail.

Skulle du have nogle spørgsmål i forbindelse med Billedkunstlinjen, er du mere end velkommen til at kontakte os på 35 83 60 82 eller på vores mail: info@københavnskunstskole.dk

Tidligere gæstelærere / lærere Billedkunstlinjen​

 • Rasmus Røhling

 • ​Jens Hült Funder

 • Tina Helen

 • Søren Thilo Funder

 • Kirsten Lindholm Astrup

 • Anna Louise Rosendal

 • Sylvester Hegner

 • Rasmus Høj Mygind

 • Eva La Cour

 • Asbjørn Skou

 • Uffe Isolotto
 • Rolf Nowotny
 • Anna Fro Vodder
 • Lui Mokrzycki
 • Kaspar Oppen Samuelsen
 • Anu Ramdas
 • Ulrik Heltoft
 • ​Sian Kristoffersen
 • Mikkel Krause Frantzen

 • Julie Nord

 • Lea Porsager

 • Lasse Krogh Møller

 • Cecilie Skov
 • Yvette Brachmann
 • Kasper Ørum
 • Anu Ramdas
 • Anna Fro Vodder
 • Mia Nelle Drøschler
 • Simon Grimm
 • Lasse Krogh Møller
 • Andreas Albrectsen
 • Denice Kwan
 • Jess Brinck
 • Jonas Hvid Søndergaard
 • Torben Ribe
 • Kaspar Bonnen
 • Daniella Valz
 • Natalie Marr
 • Joakim Koester

 • Jacob Lillemose

 • Mira Winding

 • Lisa Strøander

 • Mette Sandbye

 • Stine Ljungdalh

 • Johan Rosenmunthe

 • Jørgen Michaelsen

 • Sidsel Christensen

 • Helene Garberg
 • Christian Schmidt-Rasmussen
 • Elmer
 • Zven Balslev
 • Julie Boserup
 • Fie Norsker
 • Julie Sass
 • Michael Isling
 • Karoline H. Larsen
 • Ursula Nistrup  
 • Peter Holck
 • Ole Tophøj
 • Ewa Werber
 • Veo Friis Jeppesen
 • Erik Lynge
 • Bjørn Bråten

Kontakt

Københavns Kunstskole

Nørre Søgade 43

1370 København K

35 83 60 82

info@københavnskunstskole.dk

CVR: 16121347

Følg os

Facebook

Instagram