Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

CO-STUDIO​

“Co-Studio” er et tværkunstnerisk undervisningsforløb og forum om billeder, lyd, rum og tekst. Her får kunstnere fra forskellige kunstfelter som billedkunst, lyd, litteratur, film og arkitektur mulighed for at mødes og give / få respons på råmaterialer og færdige værker. Det åbner for nye ideer og spørgsmål, når man iagttager værkmaterialer der er i proces og produceret i andre kunstfelter end ens eget.

Som deltager i Co-Studio får du mulighed for at blive øvet i at fremvise og iagttage kunstneriske materialer. Du vil få indblik i andre kunstneres ideer og forskellige kunstfelters arbejdsprocesser og måske også et større perspektiv på hvad du forstår ved kunstnerisk produktion. Forløbet foregår som forum med én fast ugentlig fællespræsentation, hvor udvekslingen om forskellige kunstneriske ideer, arbejdsmåder og praktiske erfaringer er selve formålet.​​

Præsentation og diskussion af kunstnerisk råmateriale og værk fra forskellige kunstfelter

Som deltager i “Co-Studio” vil du iagttage og diskutere værkmaterialer med kunstnere fra forskellige kunstfelter. Du får mulighed for at teste ideer og få respons på dine materialer, på en måde hvor forskellige blik og erfaringer fra andre kunstarter skubber dig nye steder hen. Deltagerne vil blive øvet i at præsentere og give reaktioner på dit eget og andres materiale. Der skal både vises færdige værker og råmateriale fra arbejdsprocesser. Fra undervisers side vil der blive eksperimenteret med forskellige fremvisningsøvelser.

På kunstskoler er det vigtigt at studerende øver sig i at præsentere og diskutere kunst. I Co-Studio vil du blive udfordret i at skulle forholde dig til helt anderledes tankesæt og spørgsmål om hvordan du kan blive mere bevidst om interesser og metoder. Råmaterialer kan pege på indholdsmæssige og metodiske spørgsmål, der kan undersøges nærmere. Måske ønsker du at blive mere bevidst om hvad der optager dig og gøre nye eksperimenter som tænkes frem i dialog med andre.

​Ikke blot for studerende, men i enhver kunstnerisk praksis, er det givende at deltage i fælles værkfremvisninger og få respons af andre. Når man diskuterer andre kunstarters materialer og processer, kan man lære af dette i forhold til ens egen praksis. Ofte er der blik, tanker og form interesser, som ligger slumrende og kan aktiveres endnu mere i egen praksis.

“Co-Studio” indeholder ikke eet specifikt kunstsyn, og anvender ikke én bestemt metode for fælles præsentation og diskussion. I stedet er det meningen at man sammen skal afsøge nye spørgsmål til hvordan man kan arbejde på tværs af kunstarter og lære af hinandens arbejdsprocesser. Forløbet ledes af kunstner Elsebeth Jørgensen som har stor erfaring med tværkunstneriske samarbejder. En del af Co-Studio forløbet handler også om at diskutere og producere ideer om hvordan man kan arrangere fælles situationer for de forskellige kunstarter.

​Co-Studio vil være et forløb, der fra starten ikke er færdigudviklet i sin form, men som udvikles undervejs med kunstnerne som deltager. Som undervisningsforløb, er dette forum baseret på ideen om, at når man involverer sig i andres studier og forskellige kunstfelter, så vokser både arbejdsglæden og ny praksisviden - med måske også muligheden for nye kunstneriske samarbejder.

​Om værkmateriale og råmateriale:

Råmaterialerne og værkerne der inddrages i præsentationer kan være i alle forskellige tænkelige medier. Råmateriale skal forstås bredt. Det kan være fysiske materialer eller det kan være et element, der peger på en idé og er mindre materielt. For at kunne tale om det som værk eller råmateriale i en situation med andre, må der medbringes noget konkret materiale: Et billede, tekst, lyd, objekt etc. som der kan opleves og iagttages fysisk eller digitalt audio/visuelt. Det kan være fra forstudier, der ikke er færdige eller en konkret afsluttet værkvisning. Råmateriale kan være indsamlet eller være fra skuffen eller opslagstavlen på værkstedet. Det kan være fakta eller fiktivt stof fra samtiden eller måske historisk information.

Det kan være bevidst lånt materiale eller et tilfældigt fundet materiale, der enten er opsamlet ubevidst, eller søgt efter og fundet. Det kan være materiale frembragt af andre kunstnere som har betydning for eget arbejde.​

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten, herefter sender du en mail til skolen på info@koebenhavnskunstskole.dk hvor du besvarer følgende spørgsmål:
  • ​Hvorfor ønsker du at gå på skolen?
  • Har du et mål - en skole eller uddannelse, du ønsker at søge ind på?​
  • Hvilken kunstart arbejder du med?​

Praktisk

Co-Studio foregår hver torsdag kl 9.30 - 15.00.
Der vil ofte være forberedelse; i form af medbragt værkmateriale til fremvisning.
Du kan også tilmelde dig Co-Studio, selvom du ikke er elev på af af skolens linjer. Men der vil ikke være atelierplads på skolen til rådighed.

Forløb

Undervisning 11 torsdage efterår 2021, og 17 torsdage forår 2022, kl. 9.30 - 14.30​

Lukket uge 42, 50, 51, 52, 1, 2, 7, 13 og Kr. Himmelfartsdag.​

CO-STUDIO

​​​13. januar - 19. maj 2022

Pris​

8.400,-​

Tilmelding​

Underviser

​Elsebeth Jørgensen er billedkunstner, født 1970. Hun bor og arbejder i København. Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, 1995-2002, Kbh. Hun arbejder med installation, fotografi, lyd, tekst, tegning, video og stedsspecifikke projekter. Værkerne er baseret på lang tids research i arkiver og egne stedsregistreringer i billeder og lyd samt tekstskrivning hvor forfattere, historikere, arkivarer, fotografer, lydteknikkere og komponister involveres i værkproduktionen. 

Værkerne er rumlige montager, hvor egen dokumentation sammenstilles med arkivstof og fiktionsfortælling. De præsenteres både i kunstinstitutioner og offentlige byrum og landskab, hvor der udover montageværker også ofte indgår lydvandringer, performative situationer, bog- og webværker. Hun har udstillet på museer og udstillingssteder i ind- og udland siden 1998 og har udført flere kommissionsværker. 

Siden 2003 har hun desuden fungeret som underviser på kunstakademier og andre kunstskoler i Europa. I 2014-2018 underviste hun i billedkunstnerisk praksis på Det Jyske Kunstakademi, hvor hun i tre år også stod for fælles undervisning og netværk ml. kunstakademiet og musikkonservatoriet i Århus.

Københavns Kunstskole  |  Nørre Søgade 43, 1370 København K  |  Telefon: 3583 6082  |  E-mail: info@koebenhavnskunstskole.dk   |  CVR: 16121347