Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Billedkunstlinjen

NYHED! Da vi ikke kan tilbyde undervisningen fysisk på skolen i skrivende stund, har vi på baggrund af erfaringer fra de sidste ugers online undervisning, oversat Modul 3 til et online forløb, hvor vi mødes digitalt foreløbig indtil 10/5. Læs kursusbeskrivelse under tilmelding modul 3.

Københavns Kunstskoles billedkunstlinje tilbyder et ambitiøst og udfordrende program, baseret på den studerendes individuelle kunstpraksis. I tæt samarbejde med et fast hold professionelt udøvende undervisere udvikles den studerendes personlige kunstsyn og kunstudtryk. Udover fælles undervisning og diskussion, prioriteres især længere indgående samtaler ”one-on-one”, underviser og studerende imellem. Skolens studerende rustes på bedste vis til fremtidige præsentationer og samtaler omkring deres kunstneriske praksis, i tråd med at metoderne dyrkes og værkerne tilspidses.

​​Bliv klar til at søge ind på et kunstakademi

Københavns Kunstskole er en ideel forskole for senere optag på nationale, såvel som internationale, kunstakademier og kunstrelaterede uddannelser. Har man som mål at søge ind på et kunstakademi opfordres man stærkt til at deltage i både efterårs- og forårsmodulet, for at få opbygget et solidt ansøgningsmateriale med både nerve og eftertanke. Det er skolens erfaring, at et indgående kunstnerisk arbejde og en tilstrækkelig forståelse og formidlingsevne af dette arbejde, tager tid og ikke må stresses igennem. Den tætte dialog med skolens undervisere, der alle selv er uddannet ved nationale og internationale kunstakademier, giver det optimale forsæt for at lave en markant og målrettet ansøgning til et kunstakademi eller andre kunstrelaterede uddannelser. 

​Med en undervisning, der berører et bredt spektrum af formelle indgange til samtidskunsten, via alskens forskellige medier, fra videokunst og lyd til maleri og performance, tilbyder Københavns Kunstskole et undervisningsmiljø på højt niveau og med fokus på en yderst kontemporær og dybdeborende dialog og debat omkring kunstens væsen. Undervisningen på Københavns Kunstskole består af studio-visits, fællesdiskussioner, artist-talks, fællesgennemgange, galleri- og museumsbesøg, udvikling af artist statements, workshops og udstillinger.

På Københavns Kunstskole ses der på kunst, diskuteres kunst, eksperimenteres med kunst, leves og åndes for kunst.
Arbejdet på Københavns Kunstskole er baseret på den studerendes individuelle praksis og på et stærkt socialt miljø i og omkring de individuelle atelierpladser og fælles undervisningslokaler, som skolen huser. Det aktive arbejdsrum og netværk, bliver væsentligt forstærket af muligheden for at arbejde individuelt og sammen, både indenfor og udenfor skolens åbningstider. 

Modulerne

Københavns Kunstskole tilbyder programmer af forskellig længde, alt efter den studerendes behov. Undervisningen er fordelt over 3 basisforløb spredt henover året, tilrettelagt med henblik på at kunne fungere som enkeltstående moduler, eller sammensat som et længere intensiverende forløb. 

Det første og andet modul fokuserer især på udviklingen af den individuelle studerenes kunstneriske arbejde og udviklingen af materiale til ansøgninger på kunstakademier og kunstrelaterede uddannelser. En proces der selvfølgelig intensiveres op imod de mange forskellige deadlines for ansøgning.


Det tredje modul som ligger efter en del af kunstakademiernes ansøgningsfrist er opbygget omkring fastlagte ugentlige workshopforløb, der fokuserer på specifikke teknikker og tilgange til det at arbejde med billedkunst. Fotografi, maleri, tryk, støbning, digital collage, konceptkunst og kunstnerbøger.

 

​Om underviserne

Rygraden i billedkunstlinjens undervisning formes af Rasmus Mygind, Uffe Isolotto og Elsebeth Jørgensen, der alle tre er professionelt udøvende kunstnere på samtidskunstscenen. Tilsammen favner de tre undervisere over en bred vifte af medier og metoder og har utalige udstillinger bag sig, internationalt som nationalt. De tre faste underviserer arbejder sammen i tæt dialog og skaber derved et yderst vidtfavnende kunstnerisk undervisningsspektrum, altid drevet af en fælles vision og tæt forståelse for den enkelte studerendes behov og tilgang til kunsten. Billedkunstlinjens undervisere er alle akademiuddannede. Udover de faste undervisere, gæstes skolen også løbende af forskellige billedkunstnere udefra.

​​

Co-Studio

Du har som elev på billedkunstlinjen mulighed for at tilmelde dig Co-Studio til en helt særlig elevpris. Co-Studio er vores tværkunstneriske undervisningsforløb og forum om billeder, tekst, lyd og rum. Her har unge forfattere, filmfolk og billedkunstnere, og eleverne fra billedkunstlinjen, skrivelinjen og filmlinjen mulighed for at mødes og give eller få respons på råmaterialer og færdige værker.

Det åbner for nye ideer og spørgsmål, når man iagttager værkmaterialer der er i proces og produceret i andre kunstfelter end ens eget.

Forløbet foregår som forum med én fast ugentlig fællespræsentation, hvor udvekslingen om forskellige kunstneriske ideer, arbejdsmåder og praktiske erfaringer er selve formålet. Som undervisningsforløb, er dette forum baseret på ideen om, at når man involverer sig i andres studier og forskellige kunstfelter, så vokser både arbejdsglæden og ny praksisviden - med måske også muligheden for nye kunstneriske samarbejder.


Forløbet ledes af kunstner Elsebeth Jørgensen som har stor erfaring med tværkunstneriske samarbejder. Der er undervisning hver torsdag kl. 9.30-15.00. Du kan læse mere her om CO-Studio 

Undervisning og atelierplads

Mandag 9.30 - 14.30 

Onsdag 9.30 - 14.30 

Torsdag 9.30 - 15.00 CO-Studio 

Fredag 9.30 - 14.30 

Derudover er der åbent værksted til selvstudie, du får din egen atelier plads, med en nøgle mod et mindre depositum, og kan benytte skolens værksteder hverdage ml. 08.00 - 21.00 og weekender ml. 09.00 - 19.00

Materialer

Der må påregnes en ekstra udgift til materialer, udgiften afhænger af hvilket medie man arbejder i. Skolen stiller stole, borde, staffelier, et omfattende kunstbibliotek og trådløst internet til rådighed, resten sørger eleven selv for at medbringe.


​De dage der er selvstudie har man b.la. mulighed for at tilmelde sig vores tegneundervisning se 'Tegnekursus', der er stor rabat når du er tilmeldt Billedkunstlinjen.​

Moduler​

Modul 3 2020

15. april - 12. juni

Pris​

6.100,-​

​Online billedkunstforløb:

-Der vil være fokus på individuelle samtaler om de studerendes kunstneriske arbejde, samt at udvide denne praksis med nye metodikker og vinkler. De individuelle samtaler lægges i dagstimerne og følger skemaet som udleveres ved start af forløbet.

-Skolens undervisere vil forme den fælles undervisning gennem ugentlige fælles tematiske omdrejningspunkter.

Forløbet vil bl.a. indeholde følgende tematikker:

- "Kunstnerisk arbejdsproces, kickstart og idearbejde til værk."

- "Udstillingsrummet"

- "Støbning som Kunst"

- "Organiske Materialer"

- "Steders Stemmer - Om Stedsspecifik Kunst"

- I vil løbende få stillet opgaver af skolens tre undervisere.

Opgaverne vil blive tilsendt på mail eller formuleres i online samtaler.

Vi laver værkgennemgang både skriftligt og pr. videokald, og der vil inviteres til fælles online møder med alle.

- Der vil være online møder - hvor undervisere afholder personlige individuelle vejledninger udfra samtaleskemaer, hvor mødernes tidspunkt er aftalt på forhånd.

- Vi vil dele faglig inspiration som links til kunstnere, tekster, film og andet kunstrelateret materiale i et fælles google dokument.

- Vi opretter en lukket facebookgruppe - kun for dette hold. Her kan anbefalinger, øvelser, tanker etc. deles.

-Det er nødvendigt at have en computer eller telefon med netadgang. Vi kommer til at tilbyde video vejledningsmøder på enten skype, facetime, Zoom. Der vil også kunne tales på telefon, hvis man foretrækker dette, og her benyttes email som forsendelse af materialer fra elev til underviser. Ved fællesmøder benytter vi mødeplatformen Zoom - som undervisere hoster møder fra. I kan deltage ved at signe ind på en Free Version af Zoom som I på forhånd selv downloader og installerer. Undervisere vil moderere møderne.

Undervisningens værkstedsfokus, vil tage udgangspunkt i det I under forløbet får arbejdet med på jeres egne fysiske arbejdsstationer, hvor I nu bor eller har atelier.

CO-Studio udgår.

Hvis regeringen åbner op for denne nedlukning inden forløbets afslutning, åbner vi også skolen op for jer, så vi alle kan mødes live og I kan komme og bruge værkstederne. Dette vil selvfølgelig ikke have ekstra omkostninger for jer.

Vi håber denne ændrede undervisningsform, vil fortsat interessere jer, og vi

vil glæde os til at arbejde med jer!

Modul 1  2020

​9. september – 6. november 2020

Co-Studio 17. sep. - 3. dec. til elevpris.

Vores tværfaglige undervisningsforløb.

Læs mere her

Pris​

​10.700,-

1600,-

Tilmelding

Tilmelding

Dette modul er rettet mod den individuelle studerendes kunstneriske arbejde og mod udfordringen, udformningen og udfoldelsen af denne. Med tre faste undervisere, der sammen holder hånd om den studerendes kunstneriske udvikling og holdets fælles kunstneriske udveksling, opbygges et miljø hvor samtalen omkring kunsten, metoden og indholdet ruster og udfordre den enkelte studerendes kunstneriske produktion. Vi er allerede her fokuseret på opbyggelsen af et stærkt materiale til kommende kunstuddannelses ansøgninger og på udvikling af den studerendes syn på og sprog om kunsten. Har man som målsætning at søge på et kunstakademi eller en anden kunstrelateret uddannelse anbefaler vi at man følger modul 1 og 2, da det garanterer mulighedsrummet for at gennemgå en kunstnerisk udvikling der vil lede til et solidt og gennemarbejdet ansøgningsmateriale.​

Modul 2 2020 - 2021

​9. november 2020 – 2. april 2021

Co-Studio 21. jan. - 27. maj elevpris

Pris​

​18.900,-

2.400,-

Tilmelding

Tilmelding

Dette modul er rettet mod den individuelle studerendes kunstneriske arbejde og mod udfordringen, udformningen og udfoldelsen af denne. Med tre faste undervisere, der sammen holder hånd om den studerendes kunstneriske udvikling og holdets fælles kunstneriske udveksling, opbygges et miljø hvor samtalen omkring kunsten, metoden og indholdet ruster og udfordre den enkelte studerendes kunstneriske produktion. I dette modul intensiveres arbejdet op til ansøgninger til kunstakademier og andre kunstrelaterede uddannelser, i tråd med at ansøgningsfristerne nærmer sig. Vi vil være fokuseret på udviklingen af et stærkt ansøgningsmateriale og på at ruste den studerende med et skarpt syn på og sprog om kunsten. Har man som målsætning at søge på et kunstakademi eller en anden kunstrelateret uddannelse anbefaler vi at man følger modul 1 og 2, da det garanterer mulighedsrummet for at gennemgå en kunstnerisk udvikling der vil lede til et solidt og gennemarbejdet ansøgningsmateriale.​

Faste undervisere​

Elsebeth Jørgensen

Rasmus Høj Mygind

Uffe Isolotto

​Undervisning

Mandag + onsdag + fredag kl. 9.30 - 14.30. Lukket uge 42, 51, 52, 1, 7, 15, og Grundlovsdag 5. juni + alle helligdage.

Tilmelding

Ved tilmelding bedes du i Tilmeldingsblanketten under feltet 'Bemærkning' besvare følgende spørgsmål:

Hvorfor ønsker du at gå på skolen?

Har du et mål - en skole eller uddannelse, du ønsker at søge ind på?

Hvilken kunstart arbejder du med?

Du tilmelder dig og betaler online. Vi gennemgår alle vores tilmeldinger, og det er først når du har fået en plads på holdet, beløbet vil blive trukket på dit betalingskort. Hvis der ikke er flere ledige pladser vil du modtage en mail.

Skulle du have nogle spørgsmål i forbindelse med Billedkunstlinjen, er du mere end velkommen til at kontakte os på 35 83 60 82 eller på vores mail: koebenhavnskunstskole@gmail.com

Gæstelærere Billedkunstlinjen​

 • Tina Helen

 • Søren Thilo Funder

 • Kirsten Lindholm Astrup

 • Anna Louise Rosendal

 • Sylvester Hegner

 • Rasmus Høj Mygind

 • Eva La Cour

 • Asbjørn Skou

 • Uffe Isolotto
 • Rolf Nowotny
 • Anna Fro Vodder
 • Lui Mokrzycki
 • Kaspar Oppen Samuelsen
 • Anu Ramdas
 • Ulrik Heltoft
 • ​Sian Kristoffersen
 • Rasmus Høj Mygind
 • Helene Garberg
 • Yvette Brachmann
 • Anu Ramdas
 • Anna Fro Vodder
 • Mia Nelle Drøschler
 • Simon Grimm
 • Lasse Krogh Møller
 • Andreas Albrectsen
 • Elsebeth Jørgensen
 • Denice Kwan
 • Jess Brinck
 • Jonas Hvid Søndergaard
 • Torben Ribe
 • Kaspar Bonnen
 • Daniella Valz
 • Natalie Marr
 • Christian Schmidt-Rasmussen
 • Elmer
 • Zven Balslev
 • Julie Boserup
 • Fie Norsker
 • Julie Sass
 • Michael Isling
 • Karoline H. Larsen
 • Ursula Nistrup  
 • Peter Holck

Kontakt

Københavns Kunstskole

Nørre Søgade 43

1370 København K

35 83 60 82

koebenhavnskunstskole@gmail.com

CVR: 16121347

Følg os

Facebook

Instagram