Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Filmlinjen

Københavns Kunstskoles filmlinje tilbyder kurser til alle der ønsker at prøve kræfter med filmen som historiefortællende format.

Kurserne fokuserer på den individuelle filmskabers personlige stemme og håndværket i at lave film. På kurset undersøger vi filmens mange udtryk og fortælleformer. Vi arbejder med den enkelte elevs historier og udtryk. 

Filmlinjen er for filmskabere; både fotografer, instruktører, forfattere og alle andre der ønsker at fortælle i billeder og arbejde dybere med sit eget billedsprog.

Filmsprog og forberedelse til filmskolen

Filmlinjen består af et forårsforløb og et efterårsforløb, men det fokuserede indhold varierer fra modul til modul. Kursisterne kan vælge imellem to forskellige moduler, med fordel kan bygges oven på hinanden. Forløbet i de enkelte moduler er bygget op sådan, at fortsættere og begyndere nemt kan deltage på lige fod, da al undervisning fokuserer på den enkelte kursists udvikling, udtryk

og behov. Desuden tilbyder vi at supplere med et mentorforløb, hvis kursisterne individuelt har brug for at samle op på noget før eller efter kursusforløbet eller har brug for sparring på et specifikt projekt. Denne kursusmodel understreger vores intention om at tiltrække en bred vifte af kursister med forskellig baggrund, hvilket vi ser som en styrke i arbejdet med kunst og formidling.

Mål og intention

Efter endt forløb har kursisterne fået kendskab til filmdramaturgi, idéudvikling, personlig fortælleformer, karakterarbejde og filmdramaturgi. Filmlinjens forløb er en oplagt mulighed for at snuse til håndværket bag filmfortællingen. Det er vores intention at filmlinjen på Københavns Kunstskole skal være for alle med stor fortællelyst og interesse for filmens magi. Vores forløb skal ikke bare være forberedende til skole eller karriere, de skal i høj grad også skabe interesse for faget og fremprovokere selvindsigt. Kunst og historier er noget man skaber fra hjertet og kursisterne kan derfor ikke undgå at komme til at arbejde meget med sig selv; deres drømme, værdier, frygt og lidenskab. Den personlige udvikling for den enkelte kursist er derfor i højt fokus på linjen generelt.

Vi tilstræber os et højt fagligt undervisningsniveau og det er vores mål at bevirke et fordomsfrit, lystfuldt og generøst rum, hvor det er trygt at skabe og dele.

Underviser

Marie Limkilde er forløbenes faste underviser. Marie Limkilde er uddannet instruktør fra Den Danske Filmskoles Dokumentarlinie og har derudover at bred erfaring med arbejde i filmbranchen fra bl.a. reklamefilm, spillefilm og tv.

Ud over Marie Limkilde, vil etablerede filmfolk optræde som gæstelærere og konsulenter. Det er vores intention at give kursisterne kendskab til branchen og vi bestræber os derfor på at tage ud af huset mindst én gang i forløbet.

Modulerne

Med henblik på filmskolernes optagelsesprøve, er et af modulerne primært målrettet forberedelse til ansøgning, men vi understreger, at man sagtens kan få fuldt udbytte af kurset uden at have intentioner om at søge ind på filmskolerne. Når modulet er målrettet forberedelse til ansøgning, menes der at underviseren tager udgangspunkt i de adgangsgivende kriterier og formatet på det værk, aspiranten skal vedhæfte sin ansøgning. Modulet vil indeholde en række øvelser der har karakter af det man møder til en evt. optagelsesprøve. Dette forløb vil indeholde en række øvelser der forsøger at give kursisten større kendskab til sig selv som filmisk fortæller og vil derfor også være oplagt for kursister fra andre brancher der har lyst til at fordybe sig i at fortælle i billeder.

På hvert modul optages max 9. elever, så der er plads til fokus og arbejde med den enkeltes materiale.

Modul A - FILM & FORTÆLLING

Er til dig der ønsker at arbejde med dit personlige filmsprog og/eller aspiranter til Den Danske Filmskole eller Super16, der ønsker at arbejde specifikt med deres ansøgningsmateriale. Forløbet vil kigge på film og fortælling med fokus på personlige fortællemetoder. Derfor vil forløbet vil præsentere en række øvelser med henblik på at udvikle styrke og blotlægge kursistens sprog, form og metode. 

Vi ser alle på verden forskelligt, og kurset har fokus på den enkelte kursists personlige filmsprog. Vi arbejder derfor ikke med en skarp opdeling i dokumentar og fiktion, men taler om graden af iagttagelse og iscenesættelse. På kurset vil du møde en række gæstelærere fra den professionelle filmbranche, fra både fiktions og dokumentartraditioner. Kurset henvender sig til alle der arbejder med eller ønske at arbejde med film og fortælling - både fotografer, instruktører, forfattere, producere mm.

Modul B - IDÉUDVIKLING & PROCESS

Er for dig som ønsker at udvikle en specifik eller flere ideer/projekter og arbejde med sin egen skabende process. Det er for dig som har en specifikt projekt du gerne vil udvikle eller for dig der er gået i stå, mangler inspiration eller ønsker at forstå dig selv som skaber. Vi arbejder med film, men på tværs af faggrupper - så du kan komme som fotograf, instruktør, kunstner, forfatter eller andet.
Kurset vil præsentere dig for forskellige udviklingsformer og øvelser, både skriftlige og filmiske.
Det er ikke vigtigt at have en idé eller projekt på forhånd for at deltage i kurset.

​Modul D - UDVIKLING & PROCESS II

12. sept - 5. december 2019
Er for dig der vil arbejde med og udvikle dit filmiske idémateriale. Vi arbejder med den enkelte kursists personlige filmsprog og dykker ned i motiver, metode og formsprog. Kurset introducerer forskellige udviklingsmetoder til at komme fra den spæde anelse til en færdig form. Undervejs får vi besøg af professionelle fra filmbranchen i forskellige oplæg om idéudvikling og metode. Kurset slutter med et pitch arrangement. Kurset er en fortsættelse af Idéudvikling & Process I, men det er også muligt at tage kurset selvom om du ikke har været på det foregående. Kurset henvender sig til alle der arbejder med film og/eller ønsker at arbejde professionelt med mediet. Du kan komme som aspirerende instruktør, fotograf, kunstner, journalist, klipper etc, så længe du har mod på at arbejde med dit eget idéstof, da du selv kommer til at producere. Du behøver ikke at have lavet film før, men drive interesse og ambition er vigtigt. Du behøver heller ikke at have en idé eller et projekt på forhånd for at deltage i kurset.

Modul C - FILMISK DOKUMENTAR

9. januar - 7. maj 2020
Er for dig der er nysgerrig på dokumentar film og om dokumentarisk metode og som gerne vil udforske genren. På dette kursus arbejder vi med kreativ, narrativ dokumentar dvs. dokumentarfilm som interesserer sig for fortælling, form og narrativ og lægger sig op af en
filmisk dokumentar tradition. Vi kigger på form, eksperimenter, iscenesættelse og mødet mellem dokumentar og fiktion. Kurset giver en bred forståelse af filmisk dokumentarfilm og metode, i forhold til at arbejde med virkeligheden. Det er et praktisk kursus så der vil være opgaver og øvelser med formål at styrke elevens egen form, metode og motiv. Undervejs får vi besøg af professionelle fra filmbranchen, der vil fortælle om deres arbejde og metode.
Kurset er for dig der gerne vil lære mere om dokumentarfilm og som ønsker at arbejde dokumentarisk. Det er et kunstnerisk kursus; vi arbejder meget med visualitet, karakter, fortælling og eksperimenter. Virkeligheden kan se ud på mange måder, alt efter
hvem der kigger på den, og det er med dette udgangspunkt at kurset kigger på dokumentarfilm. Kurset afsluttes med en produktion af en pilot. Du behøver ikke have lavet film eller dokumentarfilm før - men drive, interesse og ambition er vigtigt.

Oplæg og screenings

Filmlinjen tilbyder også åbne arrangementer med oplæg fra folk i branchen. Det kan være screenings eller møder med forfattere, producere, instruktører, skuespillere osv.

Krav til materiale

En computer med Word installeret. Kursisterne skal have adgang til en printer, da I ofte vil blive bedt om at medbringe jeres tekster i samtlige printede eksemplarer.

Studiebevis

Kursisterne vil efter gennemført forløb også modtage et studiebevis, der bekræfter deres deltagelse i kurset.

Elevudtalelser fra tidligere forløb:

“Kurset har åbnet mig op for, hvor mange vinkler og facetter, der er til film. Jeg har lært, at den gode historie nogle gange kan være utrolig simpel. Jeg har lært, hvad jeg synes er smukt - både rent teknisk og handlingsmæssigt. Jeg er blevet klar over, at jeg ikke bare kan sætte mig ned og skrive en hel film, men at inspiration nogle gange handler om brudstykker, der senere hen kan blive sat sammen.”

“Jeg har fået øjnene op for at man kan finde inspiration rigtig mange andre steder, end jeg nogensinde før har gjort. Jeg har altid søgt den oppe i mit hoved, i litteratur eller andre film, men igennem visuel notation og de mange forskelligartede øvelser vi har lavet, er der, hos mig, blevet åbnet op for en helt ny måde at anskue processen på. Jeg føler, at jeg er blevet bedre rustet, til at skabe og tænke i mere visuelle baner. Igennem dette kursus er der blevet åbnet nogle helt nye døre i mig selv, som virkelig har været interessante, og jeg er kommet steder hen jeg ikke vidste fandtes, og som jeg heller ikke havde forventet jeg ville komme hen“

Moduler​

Modul 2020

10. september - 5. december 2020

Pris​

8.900,-

Modul  2021

7. januar - 6. maj 2020

​10.700,-

Fast underviser​

Marie Limkilde

Gæstelærer​

​Der kommer forskellige gæstelærere i forløbet.

​Undervisning

Torsdag 17.00 - 21.00 

+ 3 lørdage kl. 10-15

Tilmelding

Der er løbende optag hele skoleåret. ​Du tilmelder dig og betaler direkte online.

Ved tilmelding bedes du i tilmeldingsblanketten under feltet 'Bemærkning' besvare følgende spørgsmål:

Hvorfor ønsker du at gå på skolen?

Har du et mål - en skole eller uddannelse, du ønsker at søge ind på?

Hvilke ting arbejder du med nu, og hvilke ting ønsker du at arbejde med på skolen?

Vi gennemgår alle vores tilmeldinger, og det er først når du er optaget på holdet, beløbet vil blive trukket på dit betalingskort. Hvis du ikke er optaget eller hvis der er venteliste til holdet, vil du modtage en mail.

Mentorforløb

Vejledende pris

2 x 1 1/2 time: 1.950,-

5 x 1 1/2 time: 4.800,-

Fast underviser​

Marie Limkilde

​Undervisning

Planlægges i fælleskab

Du har mulighed for at supplere med et personligt mentorforløb, hvis du har brug for, at samle op på noget før eller efter kursusforløbet. Undervisningen tilrettelægges individuelt imellem dig og underviseren, på et tidspunkt som passer jer begge.​

Kontakt

Københavns Kunstskole

Nørre Søgade 43

1370 København K

35 83 60 82

koebenhavnskunstskole@gmail.com

CVR: 16121347

Følg os

Facebook

Instagram