Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Filmlinjen

Københavns Kunstskoles filmlinje tilbyder kurser til alle der ønsker at prøve kræfter med filmen som historiefortællende format.

Kurserne fokuserer på den individuelle filmskabers personlige stemme og håndværket i at lave film. På kurset undersøger vi filmens mange udtryk og fortælleformer. Vi arbejder med den enkelte elevs historier og udtryk. 

Filmlinjen er for filmskabere; både fotografer, instruktører, forfattere og alle andre der ønsker at fortælle i billeder og arbejde dybere med sit eget billedsprog. Den er for dig, der fx drømmer om at læse videre på Filmskolen, som fx producer, klipper, manuskriptforfatter, eller instruktør uddannelsen. På Super16 eller en anden filmskole.

Filmsprog og forberedelse til filmskolen

Filmlinjen består af et forårsforløb og et efterårsforløb, men det fokuserede indhold varierer fra modul til modul. Kursisterne kan vælge imellem to forskellige moduler, som med fordel kan bygges oven på hinanden. Forløbet i de enkelte moduler er bygget op sådan, at fortsættere og begyndere nemt kan deltage på lige fod, da al undervisning fokuserer på den enkelte kursists udvikling, udtryk

og behov. Desuden tilbyder vi at supplere med et mentorforløb, hvis kursisterne individuelt har brug for at samle op på noget før eller efter kursusforløbet eller har brug for sparring på et specifikt projekt. Denne kursusmodel understreger vores intention om at tiltrække en bred vifte af kursister med forskellig baggrund, hvilket vi ser som en styrke i arbejdet med kunst og formidling.

​​

Mål og intention på vores filmkurser

Efter endt forløb har kursisterne fået kendskab til filmdrama-turgi, idéudvikling, personlig fortælleformer, karakterarbejde og filmdramaturgi. Filmlinjens forløb er en oplagt mulighed for at snuse til håndværket bag filmfortællingen. Det er vores intention at filmlinjen på Københavns Kunstskole skal være for alle med stor fortællelyst og interesse for filmens magi. 

Vores forløb skal ikke bare være forberedende til skolen eller karriere, de skal i høj grad også skabe interesse for faget og fremprovokere selvindsigt. Kunst og historier er noget, man skaber fra hjertet og kursisterne kan derfor ikke undgå at komme til at arbejde meget med sig selv; deres drømme, værdier, frygt og lidenskab. Den personlige udvikling for den enkelte kursist er derfor i højt fokus på linjen generelt.

Vi tilstræber os et højt fagligt undervisningsniveau og det er vores mål at bevirke et fordomsfrit, lystfuldt og generøst rum, hvor det er trygt at skabe og dele.

​​

Modulerne

Med henblik på filmskolernes optagelsesprøve, er et af modulerne primært målrettet forberedelse til ansøgning, men vi understreger, at man sagtens kan få fuldt udbytte af kurset uden at have intentioner om at søge ind på filmskolerne. Når modulet er målrettet forberedelse til ansøgning, menes der at underviseren tager udgangspunkt i de adgangsgivende kriterier og formatet på det værk, aspiranten skal vedhæfte sin ansøgning. Modulet vil indeholde en række øvelser der har karakter af det man møder til en evt. optagelsesprøve. Dette forløb vil indeholde en række øvelser der forsøger at give kursisten større kendskab til sig selv som filmisk fortæller og vil derfor også være oplagt for kursister fra andre brancher der har lyst til at fordybe sig i at fortælle i billeder.

På hvert modul optages max 9. elever, så der er plads til fokus og arbejde med den enkeltes materiale.

Modul A - FILMISK FORTÆLLING

Filmisk fortælling er kurset til dig der gerne vil styrke og skærpe dit eget filmsprog. I forløbet vil vi kigge på personlige fortællemetoder gennem filmiske skitser og øvelser. Kursisten vil blive præsenteret for en række øvelser med henblik på at styrke kursistens sprog og metode. Vi arbejder både med dokumentar og fiktion, iagtagelse og iscenesættelse.

Kurset henvender sig dig, der laver film eller gerne vil arbejde professionelt med mediet. Det er for dig der gerne vil søge ind på Den Danske Filmskole eller Super16 og vil arbejde med dit ansøgningsmaetiale. På kurset arbejder vi specifikt med at blive klar til ansøgningsprocessen på eksempelvis Filmskolen. Der vil være besøg af forskellige gæstelærere med professionel tilknytning til branchen. Kurset er særlig relevant for aspirerende instruktører, dokumentarister, fotografer og manusskriptforfattere der ønsker at styrke og forstå sit eget filmsprog.​

​Modul B - FILMISK DOKUMENTAR

Er for dig, der er nysgerrig på dokumentarfilm og dokumentarisk metode og som gerne vil udforske genren. På dette kursus arbejder vi med kunstnerisk narrativ dokumentar dvs. dokumentarfilm som interesserer sig for fortælling, form, narrativ og lægger sig op af en filmisk dokumentar-tradition. Vi kigger på form, eksperimenter, iscenesættelse og mødet mellem dokumentar og fiktion. Kurset giver en bred forståelse af filmisk dokumentarfilm og metode i forhold til at arbejde med virkeligheden. Det er et praktisk kursus så der vil være opgaver og øvelser med formål at styrke elevens egne metoder og motiver. Undervejs får vi besøg af professionelle fra filmbranchen, der vil fortælle om deres arbejde og metode.

Kurset er for dig der gerne vil lære mere om dokumentarfilm og som ønsker at arbejde dokumentarisk. Det er et kunstnerisk kursus; vi arbejder meget med visualitet, karakter, fortælling og eksperimenter. Virkeligheden kan se ud på mange måder, alt efter
hvem der kigger på den, og det er med dette udgangspunkt at kurset kigger på dokumentarfilm. Kurset afsluttes med en produktion af en pilot. Du behøver ikke have lavet film eller dokumentarfilm før - men drive, interesse og ambition er vigtigt.

Kurset er for dig der har lyst til at undersøge filmiske greb og udforske nye metoder og fortælleformer. Det er for dig, der lige er begyndt at lave film og måske føler dine ideer ikke passer ind i de konventionelle formater. Eller dig der lyst til at afprøve nye veje og metoder. Du behøver ikke at arbejde professionelt med mediet - men det er vigtigt med ambition og nysgerrighed.
Kurset henvender sig til (aspirerende) instruktører, fotografer, kunstnere, dokumentarister og andre der har lyst til at undersøge filmsproget og dets metoder.

Underviser

Marie Limkilde er forløbenes faste underviser. Marie Limkilde er uddannet instruktør fra Den Danske Filmskoles Dokumentarlinie og har derudover at bred erfaring med arbejde i filmbranchen fra bl.a. reklamefilm, spillefilm og tv. Der vil også komme andre etablerede filmfolk som gæstelærere og konsulenter. Det er vores intention at give kursisterne kendskab til branchen vi bestræber os derfor på, at tage ud af huset mindst én gang i forløbet.​​

Oplæg og screenings

Filmlinjen tilbyder også åbne arrangementer med oplæg fra folk i branchen. Det kan være screenings eller møder med forfattere, producere, instruktører, skuespillere osv.

​​

Krav til materiale

​Et kamera eller en smartphone med videofunktion. Kursisterne laver filmiske øvelser på eget udstyr. En smartphone med videofunktion er fyldestgørende.

​​

Studiebevis

Kursisterne vil efter gennemført forløb også modtage et studiebevis, der bekræfter deres deltagelse i kurset.

​​

Elevudtalelser fra tidligere forløb

“Kurset har åbnet mig op for, hvor mange vinkler og facetter, der er til film. Jeg har lært, at den gode historie nogle gange kan være utrolig simpel. Jeg har lært, hvad jeg synes er smukt - både rent teknisk og handlingsmæssigt. Jeg er blevet klar over, at jeg ikke bare kan sætte mig ned og skrive en hel film, men at inspiration nogle gange handler om brudstykker, der senere hen kan blive sat sammen.”

“Jeg har fået øjnene op for at man kan finde inspiration rigtig mange andre steder, end jeg nogensinde før har gjort. Jeg har altid søgt den oppe i mit hoved, i litteratur eller andre film, men igennem visuel notation og de mange forskelligartede øvelser vi har lavet, er der, hos mig, blevet åbnet op for en helt ny måde at anskue processen på. Jeg føler, at jeg er blevet bedre rustet, til at skabe og tænke i mere visuelle baner. Igennem dette kursus er der blevet åbnet nogle helt nye døre i mig selv, som virkelig har været interessante, og jeg er kommet steder hen jeg ikke vidste fandtes, og som jeg heller ikke havde forventet jeg ville komme hen“​

Co-Studio

Du har som elev på filmlinjen mulighed for at tilmelde dig Co-Studio til en helt særlig elevpris. Co-Studio er vores tværkunstneriske undervisningsforløb og forum om billeder, tekst, lyd og rum. Her har unge forfattere, filmfolk og billedkunstnere, og eleverne fra billedkunstlinjen, skrivelinjen og filmlinjen mulighed for at mødes og give eller få respons på råmaterialer og færdige værker.

Det åbner for nye ideer og spørgsmål, når man iagttager værkmaterialer der er i proces og produceret i andre kunstfelter end ens eget.

Forløbet foregår som forum med én fast ugentlig fællespræsentation, hvor udvekslingen om forskellige kunstneriske ideer, arbejdsmåder og praktiske erfaringer er selve formålet. Som undervisningsforløb, er dette forum baseret på ideen om, at når man involverer sig i andres studier og forskellige kunstfelter, så vokser både arbejdsglæden og ny praksisviden - med måske også muligheden for nye kunstneriske samarbejder.


Forløbet ledes af kunstner Elsebeth Jørgensen som har stor erfaring med tværkunstneriske samarbejder. Der er undervisning hver torsdag kl. 9.30-15.00. Du kan læse mere her om CO-Studio

Moduler​

______________________________________________________________________________________________________________________________________​

Modul C - HYBRIDFORMER

9. september - 4. december 2021

Pris​

10.200,-

Tilmelding

Der er undervisning torsdage 17.00 - 21.00 og følgende lørdage: 11/9, 30/10 og 4/12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________​

Modul A - FILMISK FORTÆLLING

​6. januar - 7. maj 2022

Pris​

12.900,-

Tilmelding

Modul B - FILMISK DOKUMENTAR

8. september - 10. december 2022

Pris​

10.900,-

Der er undervisning torsdage 17.00 - 21.00 og følgende lørdage: 

Fast underviser​

Marie Limkilde

Gæstelærer​

​Der kommer forskellige gæstelærere i forløbene.

​Undervisning

Torsdag 17.00 - 21.00 

+ 3 lørdage kl. 10-15

​Lukket uge 7, 13.

______________________________________________________________________________________________________________________________________​

Tilmelding og kontakt

Der er løbende optag hele skoleåret. ​På hvert modul optages max 9. elever, så der er plads til fokus og arbejde med den enkeltes materiale. 

Du tilmelder dig og betaler direkte online. Hvis du har spørgsmål til priser, tilmelding eller optag, kan du henvende dig på telefon 35 83 60 82 eller via vores e-mail info@københavnskunstskole.dk

Ved tilmelding bedes du i tilmeldingsblanketten under feltet 'Bemærkning' besvare følgende spørgsmål:

Hvorfor ønsker du at gå på skolen?

Har du et mål - en filmskole eller uddannelse, du ønsker at søge ind på?

Hvilke ting arbejder du med nu, og hvilke ting ønsker du at arbejde med på skolen?

Vi gennemgår alle vores tilmeldinger, og det er først når du er optaget på holdet, beløbet vil blive trukket på dit betalingskort. Hvis du ikke er optaget eller hvis der er venteliste til holdet, vil du modtage en mail.

Mentorforløb

Vejledende pris

2 x 1 1/2 time: 2.550,-

5 x 1 1/2 time: 5.850,-

Fast underviser​

Marie Limkilde

​Undervisning

Planlægges i fælleskab

Du har mulighed for at supplere med et personligt mentorforløb, hvis du har brug for, at samle op på noget før eller efter kursusforløbet. Undervisningen tilrettelægges individuelt imellem dig og underviseren, på et tidspunkt som passer jer begge.​

Gæstelærere​                        Elever optaget på skoler

Carl Olsson

Simon Lereng Wilmont

Nicoline Scotte Jacobsen

Rasmus Kloster Bro

Thor W Lange

Lauritz Flensted-Jensen

Christian Bengson

Andrea Eiland Ohrt

​Manuskriptforfatterlinien på Den Danske Filmskole.

Kristine Plechinger Tüchsen

​Manusforfatter på Super16.

Kathrine Skibsted

​18Frames - Instruktør

Mie Mollerup

​Göteborgs universitet - Film.

​Filmuddannelsen DOC Nomads

​Oslo National Academy of Fine Art

​Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kbh.

​​

Astrid Plesner Hansen

​Den Danske Filmskole, Manuskriptlinjen.

Rie Windfeld Schou

​Filmfotografuddannelsen, på Den Danske Filmskole​

Kontakt

Københavns Kunstskole

Nørre Søgade 43

1370 København K

35 83 60 82

info@københavnskunstskole.dk

CVR: 16121347

Følg os

Facebook

Instagram