Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Filmlinjen

Københavns Kunstskoles filmlinje tilbyder kurser til alle der ønsker at prøve kræfter med filmen som historiefortællende format.

Kurserne fokuserer på den individuelle filmskabers personlige stemme og håndværket i at lave film. På kurset undersøger vi filmens mange udtryk og fortælleformer. Vi arbejder med den enkelte elevs historier og udtryk.

Filmlinjen er for filmskabere; både fotografer, instruktører, forfattere og alle andre der ønsker at fortælle i billeder og arbejde dybere med sit eget billedsprog. Den er for dig, der fx drømmer om at læse videre som fx producer, klipper, manuskriptforfatter, eller instruktøruddannelsen, på 

Filmskolen, på Super16 eller en anden filmskole.

Filmsprog og forberedelse til filmskolen

Filmlinjen består af et forårsforløb og et efterårsforløb, men det fokuserede indhold varierer fra modul til modul. Kursisterne kan vælge imellem to forskellige moduler, som med fordel kan bygges oven på hinanden. Forløbet i de enkelte moduler er bygget op sådan, at fortsættere og begyndere nemt kan deltage på lige fod, da al undervisning fokuserer på den enkelte kursists udvikling, udtryk og behov. Desuden tilbyder vi at supplere med et mentorforløb, hvis kursisterne individuelt har brug for at samle op på noget før eller efter kursusforløbet eller har brug for sparring på et specifikt projekt.

Denne kursusmodel understreger vores intention om at tiltrække en bred vifte af kursister med forskellig baggrund, hvilket vi ser som en styrke i arbejdet med kunst og formidling.

Filmlinjen også har et Alumni forløb, hvor man kan få sparring over længere tid på et projekt/idé i et gruppeforløb.

Oftest stillede spørgsmål om Filmlinjen

Tilmelding

Filmisk fortælling - ​​11. januar - 27. april 2024

Modul A

Pris​: 13.500,-

Faste undervisere: Marie Limkilde og Natalia Ciepiel 

Undervisning torsdage kl. 17.00 - 21.00 + følgende 3 lørdage: 20/1 + 16/3 + 27/4 kl. 10.00 - 15.00 

Ingen undervisning 15/7 + 28/3

Filmisk dokumentar -  12. september - 14. december 2024

Modul B

Pris​: 12.500,-

Faste undervisere: Marie Limkilde og William Andreas Wivel

Undervisning torsdage kl. 17.00 - 21.00 + følgende 3 lørdage: 28/9 + 26/10 + 14/12 kl. 10.00 - 15.00

Ingen undervisning i ​uge 42

Filmlinjen Alumni

Filmisk Dokumentar Fortsætter - 3. sep. 24  - 6. maj 25

Pris: 6000,-

Undervisere: Marie Limkilde og William Andreas Wivel

Undervisning første tirsdag i måneden kl. 17.00 - 21.00 

Mentorforløb - ​​Undervisning planlægges i fælleskab

Du har mulighed for at supplere med et personligt mentorforløb, hvis du har brug for, at samle op på noget før eller efter kursusforløbet. Undervisningen tilrettelægges individuelt imellem dig og underviseren, på et tidspunkt, som passer jer begge.

Vejledende pris:

2 x 1 1/2 time: 2.550,-

5 x 1 1/2 time: 5.850,-

Mål og intention på vores filmkurser

Efter endt forløb har kursisterne fået kendskab til filmdrama-turgi, idéudvikling, personlige fortælleformer, karakterarbejde og filmdramaturgi. Filmlinjens forløb er en oplagt mulighed for at snuse til håndværket bag filmfortællingen. Det er vores intention at filmlinjen på Københavns Kunstskole skal være for alle med stor fortællelyst og interesse for filmens magi.

Vores forløb skal ikke bare være forberedende til skolen eller karriere, de skal i høj grad også skabe interesse for faget og fremprovokere selvindsigt. Kunst og historier er noget, man skaber fra hjertet og kursisterne kan derfor ikke undgå at komme til at arbejde meget med sig selv; deres drømme, værdier, frygt og lidenskab. Den personlige udvikling for den enkelte kursist er derfor i højt fokus på linjen generelt.

Vi tilstræber os et højt fagligt undervisningsniveau og det er vores mål at bevirke et fordomsfrit, lystfuldt og generøst rum, hvor det er trygt at skabe og dele.

Modulerne

Med henblik på filmskolernes optagelsesprøve, er et af modulerne primært målrettet forberedelse til ansøgning, men vi understreger, at man sagtens kan få fuldt udbytte af kurset uden at have intentioner om at søge ind på filmskolerne. Når modulet er målrettet forberedelse til ansøgning, menes der at underviseren tager udgangspunkt i de adgangsgivende kriterier og formatet på det værk, aspiranten skal vedhæfte sin ansøgning. Modulet vil indeholde en række øvelser der har karakter af det man møder til en evt. optagelsesprøve. Dette forløb vil indeholde en række øvelser der forsøger at give kursisten større kendskab til sig selv som filmisk fortæller og vil derfor også være oplagt for kursister fra andre brancher der har lyst til at fordybe sig i at fortælle i billeder.

På hvert modul optages max 9. elever, så der er plads til fokus og arbejde med den enkeltes materiale.

Modul A - FILMISK FORTÆLLING​

​Filmisk fortælling er kurset til dig der gerne vil styrke og skærpe dit eget filmsprog. I forløbet vil vi kigge på personlige fortællemetoder gennem filmiske skitser og øvelser. Kursisten vil blive præsenteret for en række øvelser med henblik på at styrke kursistens sprog og metode. Vi arbejder både med dokumentar og fiktion, iagttagelse og iscenesættelse.


Kurset henvender sig dig, der laver film eller gerne vil arbejde professionelt med mediet. Det er for dig der gerne vil søge ind på Den Danske Filmskole eller Super16 og vil arbejde med dit ansøgningsmateriale. På kurset arbejder vi specifikt med at blive klar til ansøgningsprocessen på eksempelvis Filmskolen. Der vil være besøg af forskellige gæstelærere med professionel tilknytning til branchen. Kurset er særlig relevant for aspirerende instruktører, dokumentarister, fotografer og manuskriptforfattere der ønsker at styrke og forstå sit eget filmsprog.​​

Modul B - FILMISK DOKUMENTAR

Er for dig, der er nysgerrig på dokumentarfilm og dokumentarisk metode og som gerne vil udforske genren. På dette kursus arbejder vi med kunstnerisk narrativ dokumentar dvs. dokumentarfilm som interesserer sig for fortælling, form, narrativ og lægger sig op af en filmisk dokumentar-tradition. Vi kigger på form, eksperimenter, iscenesættelse og mødet mellem dokumentar og fiktion. Kurset giver en bred forståelse af filmisk dokumentarfilm og metode i forhold til at arbejde med virkeligheden. Det er et praktisk kursus så der vil være opgaver og øvelser med formål at styrke elevens egne metoder og motiver. Undervejs får vi besøg af professionelle fra filmbranchen, der vil fortælle om deres arbejde og metode.

Kurset er for dig der gerne vil lære mere om dokumentarfilm og som ønsker at arbejde dokumentarisk. Det er et kunstnerisk kursus; vi arbejder meget med visualitet, karakter, fortælling og eksperimenter. Virkeligheden kan se ud på mange måder, alt efter hvem der kigger på den, og det er med dette udgangspunkt kurset kigger på dokumentarfilm. Kurset afsluttes med en produktion af en pilot. Du behøver ikke have lavet film eller dokumentarfilm før - men drive, interesse og ambition er vigtigt.

Kurset er for dig der har lyst til at undersøge filmiske greb og udforske nye metoder og fortælleformer. Det er for dig, der lige er begyndt at lave film og måske føler dine ideer ikke passer ind i de konventionelle formater. Eller dig der lyst til at afprøve nye veje og metoder. Du behøver ikke at arbejde professionelt med mediet - men det er vigtigt med ambition og nysgerrighed. Kurset henvender sig også til (aspirerende) instruktører, fotografer, kunstnere, dokumentarister og andre der har lyst til at undersøge filmsproget og dets metoder.

Filmlinjen Alumni - Filmisk Dokumentar Fortsætter

Filmisk Dokumentar Fortsætter forløb ret forløb, hvor tidligere kursister på Filmlinjen kan få sparring og hjælp til udvikling af et specifikt filmisk projekt eller idé. Forløbet strækker sig over et lille år, fra september til maj, hvor vi mødes en gang om måneden på Københavns Kunstskole. På forløbet arbejder kursisterne med deres eget materiale og undervisningen består af udvikling og feedback af kursisternes specifikke projekt. Vi slutter med en åben screening af projekterne ved forløbets afslutning.

Formålet er skabe et refleksionsrum, hvor gruppen af kursister i fællesskab får støtte og sparring fra underviserene til at udvikle deres filmideer og metoder, i dialog med de medstuderende.

Ved tilmelding til dette forløb skal du beskrive, hvilket projekt eller hvilken ide, du ønsker at bruge forløbet til at arbejde på. Projektet behøver ikke være en færdigformuleret film-idé, det kan også være en metode, et billedsprog eller et tema du ønsker at udforske.

Forløbet henvender til filmskabere, der arbejder eller ønsker at arbejde indenfor et filmisk, kunstnerisk dokumentarisk felt.

Underviser

Marie Limkilde og William Andreas Wivel er efterårsforløbets faste undervisere. 

Marie Limkilde og Natalia Ciepiel er forårsforløbent faste undervisere.

Marie Limkilde er uddannet instruktør fra Den Danske Filmskoles Dokumentarlinie og har derudover at bred erfaring med arbejde i filmbranchen fra bl.a. reklamefilm, spillefilm og tv. 

William Andreas Wivel er uddannet Dokumentarinstruktør fra Den Danske Filmskole i 2019. Før Filmskolen tog Wivel en kandidat i Filmvidenskab fra Københavns Universitet med speciale i feltet queerfeministiske filmæstitikker. Han arbejder med både kortere og længere filmformater og har en essayistisk tilgang til filmfortællinger med fokus på kombinere et stærkt visuelt udtryk med dybdegående karakterstudier.

Eirik Sæter Stordahl er uddannet fiktionsinstruktør fra filmskolen, og har erfaring med både fiktion og dokumentarfilm.

Natalia Ciepiel, instruktør uddannet fra Super16

Der vil også komme andre etablerede filmfolk som gæstelærere og konsulenter. Det er vores intention at give kursisterne kendskab til branchen vi bestræber os derfor på, at tage ud af huset mindst én gang i forløbet.​​ 

Oplæg og screenings

Filmlinjen tilbyder også åbne arrangementer med oplæg fra folk i branchen. Det kan være screenings eller møder med forfattere, producere, instruktører, skuespillere osv.

​​

Krav til materiale

​Et kamera eller en smartphone med videofunktion. Kursisterne laver filmiske øvelser på eget udstyr. En smartphone med videofunktion er fyldestgørende.

​​

Studiebevis

Kursisterne vil efter gennemført forløb også modtage et studiebevis, der bekræfter deres deltagelse i kurset.

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

​Elevudtalelser fra tidligere forløb

“Kurset har åbnet mig op for, hvor mange vinkler og facetter, der er til film. Jeg har lært, at den gode historie nogle gange kan være utrolig simpel. Jeg har lært, hvad jeg synes er smukt - både rent teknisk og handlingsmæssigt. Jeg er blevet klar over, at jeg ikke bare kan sætte mig ned og skrive en hel film, men at inspiration nogle gange handler om brudstykker, der senere hen kan blive sat sammen.”

“Jeg har fået øjnene op for at man kan finde inspiration rigtig mange andre steder, end jeg nogensinde før har gjort. Jeg har altid søgt den oppe i mit hoved, i litteratur eller andre film, men igennem visuel notation og de mange forskelligartede øvelser vi har lavet, er der, hos mig, blevet åbnet op for en helt ny måde at anskue processen på. Jeg føler, at jeg er blevet bedre rustet, til at skabe og tænke i mere visuelle baner. Igennem dette kursus er der blevet åbnet nogle helt nye døre i mig selv, som virkelig har været interessante, og jeg er kommet steder hen jeg ikke vidste fandtes, og som jeg heller ikke havde forventet jeg ville komme hen“​

​Skolens tværfaglige kritikklasse Co-studio

Københavns Kunstskole ​tilbyder nu et gratis tværkunstnerisk præsentations- og kritikklasse forløb for unge kunstnere mellem 18-25, der arbejder indenfor billedkunst, litteratur, film og lydkunst.

Forløbet ledes af kunstner Elsebeth Jørgensen, som har stor erfaring med tværkunstneriske samarbejder.

Elever optaget på skoler​

Emma Rasmussen

Fiktionsinstruktør, Den Norske Filmskole.

Andrea Eiland Ohrt

​​Manuskriptforfatterlinien på Den Danske Filmskole.

Kristine Plechinger Tüchsen

​Manusforfatter på Super16.

Kathrine Skibsted

​18Frames - Instruktør

Mie Mollerup

​Göteborgs universitet - Film.

​Filmuddannelsen DOC Nomads

​Oslo National Academy of Fine Art

​Det Kgl. Danske Kunstakademi, Kbh.​​​​

Astrid Plesner Hansen

​Den Danske Filmskole, Manuskriptlinjen.

Rie Windfeld Schou

​Filmfotografuddannelsen, på Den Danske Filmskole​​​

​Fast underviser​

Marie Limkilde

Tidligere / nuværende gæstelærere:

Mie Skjoldemose

Carl Olsson

Simon Lereng Wilmont
Nicoline Scotte Jacobsen

Rasmus Kloster Bro

Thor W Lange

Lauritz Flensted-Jensen

Christian Bengson​

Københavns Kunstskole  |  Nørre Søgade 43, 1370 København K  |  Telefon: 3583 6082  |  E-mail: info@koebenhavnskunstskole.dk   |  CVR: 16121347