Skrivelinjen

Københavns Kunstskole lægger hus til en skrivelinje, der tilbyder intense tilbyder vi skrivekurser i både aften- og dagtimerne,

for de der ønsker at udvikle deres skriveevner og arbejde seriøst med det at skrive. På skrivelinjen arbejdes der fokuseret og seriøst med at stimulere det individuelle forfattertalent og udvikle nye forståelsesevner gennem læsning af egne og andres tekster og ikke mindst læsning af litteratur fra både ind- og udland.​

Holdene undervises af udgivne forfattere suppleret af forskellige gæsteforfattere fra hele landet, der fortæller om deres praksis og giver eleverne mulighed for at indgå i en fri og direkte samtale med forfatterne.

Professionelle skrivekurser og forberedelse til forfatterskolen

På Skrivelinjens intensive skrivekursus kan man arbejde målrettet med tekster og på ansøgninger til Forfatterskolen og andre skriveskoler.​ Har man som mål at søge ind på Forfatterskolen, Filmskolens manuskriptlinje m.m., opfordres man stærkt til at deltage i både efterårs- og forårsmodulerne for at få opbygget et solidt ansøgningsmateriale med både nerve og eftertanke. Det er skolens erfaring, at dette arbejde tager tid og ikke må stresses igennem. Den tætte dialog med skolens undervisere, der alle selv er uddannet ved nationale eller internationale forfatter- og skriveskoler, giver det optimale forsæt for at lave en markant og målrettet ansøgning.​

Skrivelinjen er ofte i dialog med billedkunstlinjen på Københavns Kunstskole, hvilket skaber helt nye muligheder for tværfaglig sparring og samarbejder. Det er desuden muligt at kombinere et studie på både skrivelinjen og billedkunstlinjen.

​​

Undervisning og tekstlæsning​

Vi har blik for den enkelte elevs skrift og udvikling, og det er altid vores udgangspunkt at skabe et trygt rum omkring tekst og tekstkritik. Der skal være respekt for den sårbarhed, som opstår, når man har tekst med fra egen hånd. Skrivelinjen fungerer ofte som et forberedende forløb til Forfatterskolen og de andre skriveskoler i norden, hvor det er muligt at blive læst med henblik på at
skabe et stærkt ansøgningsmateriale.

Men hvad enten man gerne vil være forfatter eller aldrig har skrevet før, drejer et skrivekursus sig om at blive mere bevidst om sin skrift. At læse det, der står i teksten og det, der ikke står. Vi oplever at alle mennesker har noget at fortælle, noget at skrive om, og at alle elever på skrivelinjen efter endt forløb er blevet stærkere tekstlæsere og -forfattere, hvor end eleven befinder sig på sin
rejse. Vores hold er kort sagt for alle, som ønsker at blive bedre til at skrive.

Som kursist på skrivelinjens aftenhold er det muligt at have anden skolegang, arbejde ved siden af. Forløbet kan også kombineres med et af skolens andre kurser fx billedkunstlinjen. I øjeblikket foregår fx et særligt samarbejde mellem de to linjer, et såkaldt CO-Studio ved Elsebeth Jørgensen, der opfordrer til møde og sammen-tænkning kunstarterne imellem.

Et forløb på Københavns Kunstskoles skrivelinje er altså en unik mulighed for at blive del af et større hus med kunsten i centrum — at få indblik i andre discipliner, idet billedkunstnere og forfattere bogstavelig talt er naboer. Der foregår altid noget i huset, og der er et stærkt og levende fællesskab omkring især yngre kunstnere, som ønsker at søge ind på de videregående uddannelser.

​​

Hvordan foregår undervisningen?

Vores undervisning på skrivelinjens aftenhold er tilrettelagt som et 1-årigt forløb. Det vil sige, at undervisningen består af to forskellige moduler. Man behøver ikke at tage begge moduler, men kan frit vælge det, som virker mest tiltalende. Et samlet studium kan skabe et mere helstøbt forløb med rigelig tid og mulighed for et dybere kendskab til elevens skriftpraksis og individuelle stemme.

Generelt for tekstlæsningerne på skolen er, at underviserne læser med på samme præmis som eleverne, men at vi altid står til rådighed for råd og diskussion af tekstens ve og vel — Hvor er teksten på vej hen? Hvordan kan der arbejdes videre? Hvilke andre litterære værker kunne opsøges til inspiration?

Ved holdopstart snakker vi om, hvordan tekstkritik i almindelighed foregår. Det er meget vigtigt, at alle kan føle sig velkomne, og det er lærernes ansvar, at tekstlæsning og tekst så vidt muligt går i en produktiv retning.

Se nedenstående for nærmere beskrivelse af modulerne og dagsholdet.

Efterårsmodulet

September-december. Undervisningen på efterårsmodulet er struktureret omkring det, man inden for creative writing-traditionen kalder “prima vista”-læsning. Prima vista-modellen er tekstlæsning i plenum uden forberedelse, hvilket vil sige, at teksten læses direkte fra bladet. Sådan læser man fx på Forfatterskolen. Undervejs i læsningen er “forfatteren” til teksten som regel stille, da man arbejder ud fra tanken om, at forfatteren ikke altid giver den bedste læsning af sin egen tekst. Det er dog altid i orden at stille opklarende spørgsmål. Denne særlige form kan skabe grobund for mere umiddelbare læsninger og skaber som regel et dynamisk rum med mange forskellige impulser. Alle medlæsere har samme forudsætning for at deltage, da alle (også underviserne) oplever teksten for første gang. Vi læser som regel to og maks. tre elevtekster per gang på hver 5-7 sider.

Forårsmodulet

Januar-juni. Forårsholdet er struktureret efter en vekslen mellem teori og praksis. Teoridelen består af forskellige undervisningsgange, hvor der er fokus på et særligt litterært eller kunstnerisk emne. Det kan også være mere skriveteknisk orienteret eller behandle forskellige genre. Praksisdelen er det egentlige værkstedsfag, som i dette modul består af tekstlæsning efter den såkaldte “svenske" model. Denne model bruges flittigt på de andre nordiske skriveskoler og består af tekstlæsning med forberedelse. Elevteksten sendes ud på forhånd og læses hjemmefra. Det er her muligt at medbringe 7-10 sider. Den svenske model skaber et mindre kaotisk rum og giver mulighed for mere velovervejede og gennemtænkte læsninger af teksten. Læsningen starter med en runde, hvor alle én ad gangen får mulighed for at bidrage med deres tanker om teksten. Forfatteren er her...

Der er som sådan ikke nogle regler for, hvordan man giver kritik. Hver læser har sin egen oplevelse af teksten. Det er forskelligt, hvordan den enkelte går til teksten, når man sammen skal tale om, hvad det er for en tekst man sidder med. Et rum skabes af dem, som er der. Undervejs taler vi også om, hvordan vi taler om teksterne og efterhånden udvikler man et fælles sprog sammen, der forholder sig kritisk og respektfuldt til teksten. Alle kan føle sig udsatte, når de viser ufærdig tekst, og det er vigtigt at huske dette. Samtidig er det også vigtigt at snakke ærligt omkring, hvordan teksten fungerer, således at den pågældende tekst kan udvikle sig.

Gæstelærere og forfattermøder

Undervejs på begge moduler får vi besøg af gæstelærere. Det er oftest praktiserende forfattere, som fortæller om deres forfatterskab, hvad arbejder med lige nu, eller noget tredje, som interesserer dem særligt. Desuden arrangerer skrivelinjen løbende åbne arrangementer i Kunstskolens lokaler, hvor alle kan deltage. Det kan være alt fra aktuelle forfattere, oversættere og andre folk som arbejder aktivt inden for litteraturen.

Antologi og afgangsoplæsning

Skrivelinjen laver en antologi hvert år efter forårsmodulet. Antologien er for de elever, der har deltaget i begge moduler, og de får her mulighed for at få trykt uddrag af deres arbejde i en lille bog. Bidragene bliver op til udgivelsen gennemarbejdet og korrekturlæst med hjælp fra underviserne. Der vil være også en afgangsoplæsning efter hvert modul, hvor eleverne sædvanligvis læser op fra de tekster, de har arbejdet med på skolen. 

Diplom, antologi og afgangsoplæsning

​Skrivelinjen laver en antologi hvert år efter forårsmodulet. Antologien er for de elever, der har deltaget i begge moduler, og de får her mulighed for at få trykt uddrag af deres arbejde i en lille bog. Bidragene bliver op til udgivelsen gennemarbejdet og korrekturlæst med hjælp fra underviserne.

Der vil være en afgangsoplæsning efter hvert modul, hvor eleverne sædvanligvis læser op fra de tekster, de har arbejdet med på skolen.

Dagsholdet

Dagsholdet er et separat forløb, som udelukkende benytter sig af “prima vista" modellen. Der vil ikke være antologi eller afgangsoplæsning tilknyttet dette kursus. Dagholdet tilbydes også at deltage på CO-Studio.


Co-Studio hver torsdag

Udover den faste undervisning på skrivelinjen, har du som noget nyt også mulighed for at deltage i fællesundervisning om torsdagen kl. 9.30 - 15.00 på CO-Studio.


Co-Studio er vores tværkunstneriske undervisningsforløb og forum om billeder, tekst, lyd og rum. Her får eleverne fra skrivelinjen

billedkunstlinjen, og filmlinjen mulighed for at mødes og give eller få respons på råmaterialer og færdige værker. 

Det åbner for nye ideer og spørgsmål, når man iagttager værkmaterialer der er i proces og produceret i andre kunstfelter end ens eget.

Som deltager i Co-Studio får du mulighed for at blive øvet i at fremvise og iagttage kunstneriske materialer. Du vil få indblik i andre kunstneres ideer og forskellige kunstfelters arbejdsprocesser og måske også et større perspektiv på hvad du forstår ved kunstnerisk produktion. Forløbet foregår som forum med én fast ugentlig fællespræsentation, hvor udvekslingen om forskellige kunstneriske ideer, arbejdsmåder og praktiske erfaringer er selve formålet. Som undervisningsforløb, er dette forum baseret på ideen om, at når man involverer sig i andres studier og forskellige kunstfelter, så vokser både arbejdsglæden og ny praksisviden - med måske også muligheden for nye kunstneriske samarbejder.


Forløbet ledes af kunstner Elsebeth Jørgensen som har stor erfaring med tværkunstneriske samarbejder. Det er frivilligt at deltage, der er ingen ekstra udgifter forbundet med dette, du vil dog ikke opnå rabat hvis du ikke deltager, da det er et ekstra tilbud skolen tilbyder de studerende. Du kan læse mere på siden CO-Studio.

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde dig, udfyld da vores tilmeldingsblanket. I feltet 'Bemærkning' skriv da kort lidt om dig selv og hvilke ambitioner har du med at skrive, hvad inspirerer dig, hvad skriver du på for tiden, hvorfor skriver du, og hvor ofte skriver du?

Send sammen med din tilmeldingsblanket 2-3 sider tekst på vores mail: københavnskunstskole@gmail.com 

Den tekst du sender med, kan være alt fra prosa, poesi, dramatik til et uddrag af en længere tekst eller flere små korte enkeltstående tekster.

Der er mulighed for at tilmelde sig løbende hele skoleåret og sammensætte sit forløb og antallet af moduler, som det passer dig. En del af studiet på Skrivelinjen er selvstudie, så du skal være indstillet på at yde en selvstændig indsats. Udbyttet er derfor forskelligt for de studerende, da det er afhængigt af, hvor mange kræfter man formår at lægge i arbejdet.

​Det er vigtigt at eleverne i fuldt omfang deltager i undervisningen. Kurserne er af forskellig varighed. Man kan tilmelde sig et enkelt eller flere forløb samlet.

Er du under regler om aktivering, kan du også deltage i dette kursus. Snak med dit jobcenter om hvilke muligheder du har.

Husk at tjekke skolens ferier og feriedage under "Praktisk”.​

Moduler​

​Skrivelinjens efterårs forløb

9. september - 17. december​ 2019

Pris​

9.750,-

Faste underviser​e

Glenn Christian

Morten Chemnitz

Gæstelærer​e undervejs

Liv Sejersbo Lidegaard​

​Undervisning

Undervisning vil forløbe over 13 uger mandag + onsdag i kl. 17.00 - 20.00

(lukket uge 42)​

Antologi

I december vil vi udgive en antologi af elevernes tekster, denne proces vil eleverne også være med til som en del af forløbet.

​​

Afgangsoplæsning

Forløbet afsluttes med afgangsoplæsning og bookrelease onsdag d. 11. dec. kl. 18.00 - 19.00

​Diplom

Du vil modtage et diplom efter endt forløb.​​

Skrivelinjen forårsforløb

Modul 1

6. januar - 6. maj 2020

Pris​

10.900,-

Fast underviser​

Glenn Christian

​Morten Chemnitz

Gæstelærer​

​Liv Sejersbo Lidegaard

​Undervisning

 uger mandag + onsdag 17.00 - 20.00

+ CO-Studio hver torsdag kl. 9.30-15.00

Lukket uge 7 og uge 15 og 2. påskedag og 2. pinsedag.

Antologi

I maj vil vi udgive en antologi af elevernes tekster, denne proces vil eleverne også være med til som en del af forløbet.

​​

Afgangsoplæsning

Forløbet afsluttes med afgangsoplæsning og bookrelease, som vi planlægger i fællesskab.

​Diplom

Du vil modtage et diplom efter endt forløb.​​

Skrivelinjens daghold

Pris

Modul 1 27. august - 8. oktober 2019

2.850,-

Modul 2 22. oktober - 3. december 2019

2.850,-

​Undervisning

7 tirsdage fra kl. 9.00 - 12.00

+ CO-Studio hver torsdag kl. 9.30-15.00

Ferielukket uge 42, 51, 52, 7 og påskeugen.

​Faste underviserne

Glenn Christian

(1976) er en dansk digter og forfatter, færdiguddannet fra Forfatterskolen 2007. Han har bidraget med digte til talrige tidsskrifter, herunder Hvedekorn og Forfatterskolens Afgangsantologi 2007. I 2008 debuterede han i bogform med digtsamlingen "Det hjemlige” på forlaget After Hand.

Udgivelser

 • Månen atlas over sandparken avenue, Gyldendal (2018)

 • Vibrio i samarbejde med Rolf Nowotny, Antipyrine (2016)

 • ​Atropa Belladonna, Forlaget Arena 2016

 • Gran Canaria del 2, OVO press, 2016 (Digte)
 • Grusomhedsudstillingen, Donna Wood, Genskrivninger, Arena 2015.
 • Gran Canaria del 1, OVO press, 2015 (Digte)
 • "Mudret Sol", Arena. (Digtsamling)
 • "Fabriksnoter” (Ovbidat), 2012 (Digte).
 • ​"Det sorte ved munden”, del 1 (After Hand), 2011
 • "Ruben, After Hand”, 2010 (Digte)
 • "Moro forsvandt”, Forlaget 28/6, 2009
 • "Den agrare modoffensiv”, Forlaget 28/6, 2008 (Digte)
 • "Det hjemlige”, After Hand, 2008 (Digte)

Morten Chemnitz

Er født i 1984 i København og uddannet fra Forfatterskolen (2010). Han har udgivet digtsamlingerne Inden April (Gyldendal, 2013) og Bindingerne (2016), samt en række oversættelser fra fransk af bl.a. Marguerite Duras, Patrick Modiano, Édouard Levé og Leslie Kaplan.

Optag​

Fie Martens Ljungmann

Forfatterskolen, Kbh.


Lasse Raagaard Jønsson
Forfatterskolen, Kbh.

Eva Lange
Forfatterskolen, Kbh.

Aske Viuff Jakobsen

Forfatterskolen, Kbh.

Vilde Vinge

Gyldendals forfatterskole, Oslo.

Anna Reider

Forfatterskolen, Kbh.

Isidora Cale

Forfatterskolen, Kbh.

Victor Chakravarty Andersen

Forfatterstudiet i Bø, Norge​

Nanna Storr-Hansen

Forfatterskolen, Kbh.

Eva Obelitz Rode

Biskops Arnö Forfatterskole

Nanna Skovrid

Biskop Arnö Forfatterskole​​

Rasmus Daugbjerg

Biskops Arnö Forfatterskole

Eva Aagaard

Biskop Arnö Forfatterskole 

Skrivekunstakademiet Bergen 

Tromsø International School.

Sofie Flagstad Hansen

Forfatterskolen, Kbh.​

​Nanna Marie Wibholm

Hochschule für bildende künste, Hamburg

Benedicte De Thuarah Huang

Skriveakademiet, Bergen

Gæstelærere Skrivelinjen​

 • Lean Pejtersen
 • Peter Clement Wortmann
 • Henrik Majlund
 • Julie Steen Knudsen
 • Rasmus Graff
 • Ida Holmegaard
 • Ida Marie Hede
 • Kristian Bang Foss.
 • Morten Chemnitz.
 • Anders Abildgaard
 • Camilla Løfstrøm
 • Lea Løppenthin
 • Theis Ørntoft
 • Emeli Bergman
 • Kasper Colling Nielsen
 • Caspar Eric Christensen

 • Nanna Storr-Hansen

 • Victor Boy Lindholm

 • Jeppe Brixvold

 • Andreas Pedersen

 • Peter Øvig Knudsen

 • Rolf Spaare Johansson

 • Martin Johannes Møller
 • Jens Peter Kaj Jensen
 • ​Adam Drewes
 • Pernille Abd-El Dayem
 • Christian Hagen
 • Lars Emil Woetmann Nielsen
 • Mathias Kokholm
 • Kamilla Hega Holst
 • Kamilla Løfstrøm
 • Rasmus Graff
 • ​Søren Andreasen
 • Lone Hørslev
 • Maja Lee Langvad
 • Harald Voetmann
 • Peder Frederik Jensen
 • Claus Handberg
 • Denice Kwan
 • Kristina Nya Glaffey​
 • Majse Aymo-Boot

 • Peter H. Olesen

Foredrag & Debat​

 • Susanne Christensen, Benedicte Thurah Huang og Kasper Opstrup

 • Mette Moestrup og Andreas Amdy Eckhardt-Læssø 

 • Christian Dorph & Simon Pastanak

 • Søren Andreasen & Anders Abildgaard

 • Kirsten Thorup & Christel Wiinblad

 • Anders Abildgaard, Lene Asp og Mikkel Thykier
 • Jesper Elving og Amalie Smith
 • Lean Pejtersen, Christel Wiinblad og Glenn Christian

 • Pablo Llambias & Iben Mondrup
 • Martin Glaz Serup og Glenn Christian
 • Lars Bukdahl
 • Jacob Lillemose, Mira Winding og Søren Thilo Funder
 • Jørgen Michaelsen, Lars Frost, Peder Frederik Jensen.
 • Kasper Opstrup Frederiksen

 • Goodiepal and Pals

 • Mikkel Krause Frantzen

 • Mette Sandbye
 • Stine Ljungdalh og Johan Rosenmunthe​​
 • Signe Gjessing & Ursula Andkjær Olsen
 • Cia Rinne & Lars Skinnebach
 • Marianne Larsen & Claus Handberg
 • Asta Olivia Nordenhof, Charlotte Strandgaard, Maja Lee Langvad og Kristina Nya Glaffey

Tidligere oplæsninger​

 • Stine Pilgaard
 • Ida Marie Hede
 • Majse Aymo-Boot
 • Kenneth Jensen
 • Stig Larsson
 • Shadi Angelina Bazeghi
 • Rene Jean Jensen
 • Cecilie Lind
 • Naja Marie Aidt
 • Stig Larsson
 • Iben Mondrup
 • Hassan Preisler
 • Jan Sonnergaard
 • ​Theis Ørntoft​​
 • Maja Lee Langvad
 • Rasmus Graff
 • Anders Abildgaard
 • Basim Alansar
 • Glenn Christian
 • Lars Frost
 • Kasper Nørgaard Thomsen
 • Josefine Klougart
 • Nicolaj Stochholm
 • Chresten Forsom
 • Peter Laugesen
 • Pablo Llambias
 • ​Christina Hesselholdt
 • Christel Wiinblad
 • ​Niels Frank
 • Marianne Larsen
 • Kristina Nya Glaffey
 • Lone Aburas
 • Hans Otto Jørgensen
 • Julie Steen-Knudsen
 • Peter Clement Woetmann
 • Pia Juul
 • Olga Ravn
 • Bjørn Rasmussen
 • Peder Frederik Jensen
 • Jeppe Brixvold
 • Line Knutzon
 • Lone Hørslev​​

Kontakt

Københavns Kunstskole

Nørre Søgade 43

1370 København K

35 83 60 82

koebenhavnskunstskole@gmail.com

CVR: 16121347

Følg os

Facebook

Instagram