Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Skrivelinjen

Københavns Kunstskole lægger hus til en skrivelinje, der tilbyder intense skrivekurser i både aften- og dagtimerne. Skrivelinjen er for de der ønsker at udvikle deres skriveevner og arbejde seriøst med det at skrive. På skrivelinjen arbejdes der fokuseret og seriøst med at stimulere det individuelle forfattertalent og udvikle nye forståelsesevner gennem læsning af egne og andres tekster og ikke mindst læsning af litteratur fra både ind- og udland.​

Holdene undervises af udgivne forfattere suppleret af forskellige gæsteforfattere fra hele landet, der fortæller om deres praksis og giver eleverne mulighed for at indgå i en fri og direkte samtale med forfatterne.

Professionelle skrivekurser og forberedelse til forfatterskolen

​På Skrivelinjens intensive skrivekursus kan man arbejde målrettet med tekster og på ansøgninger til Forfatterskolen og andre skriveskoler.​ Har man som mål, at søge ind på Forfatterskolen, Filmskolens manuskriptlinje m.m., opfordres man stærkt til at deltage i både efterårs- og forårsmodulerne for at få opbygget et solidt ansøgningsmateriale med både nerve og eftertanke.

Det er skolens erfaring, at dette arbejde tager tid og ikke må stresses igennem. Den tætte dialog med skolens undervisere, der alle selv er uddannet ved nationale eller internationale forfatter- og skriveskoler, giver det optimale forsæt for at lave en markant og målrettet ansøgning.​

Læs mere om hvordan undervisningen foregår længere nede på siden.

Tilmelding

Skrivelinjens efterårsforløb

4. september - 11. december 2024

Pris​: 12.400,-

Undervisere: Glenn Christian, Ulrikke Bak og Aske Viuff, suppleret af forskellige gæster i forløbet.

Mandag + onsdag kl. 17.00 - 20.00 (Til kl. 21.00 hvis holdet er stort)

​Ferielukket uge 42.

Skrivelinjens forårsforløb

6. januar - 30. april 2025

Pris​: 14.000,-

Undervisere: Glenn Christian, Ulrikke Bak og Aske Viuff, suppleret af forskellige gæster i forløbet.

Mandag + onsdag kl. 17.00 - 20.00 (Til kl. 21.00 hvis holdet er stort)

​Ferielukket uge 42.

Skrivelinjens sommerhold

19. maj - 18. juni  2025

Pris​: 5000,-


Underviser​: Glenn Christian og Aske Viuff

Mandag + onsdag kl. 17.00 - 20.00

Skrivelinjens daghold

27. august - 8. oktober 2024

Pris​: 2.950,-


Underviser​: Glenn Christian.

7 tirsdage kl. 10.00 - 13.00.

Skrivelinjen 1 årige alumni forløb

24. september 2024 - 23. april 2025

Pris​: 7.100,-

​Forløbet er målrettet øvede skrivende, som tidligere har gået på Skrivelinjen eller modtaget undervisning på en skriveskole.

Underviser​: Aske Viuff

Undervisning  én gang om måneden, den 2. tirsdag i  hver måned kl. 16.00 - 20.00, samt 4 seminardage, som er følgende lørdage: 5/10-24 + 

23/11-24 + 25/1-25 + 22/3-25

​Undervisning og tekstlæsning​

Vi har blik for den enkelte elevs skrift og udvikling, og det er altid vores udgangspunkt at skabe et trygt rum omkring tekst og tekstkritik. Der skal være respekt for den sårbarhed, som opstår, når man har tekst med fra egen hånd. Skrivelinjen fungerer ofte som et forberedende forløb til Forfatterskolen og de andre skriveskoler i norden, hvor det er muligt at blive læst med henblik på at skabe et stærkt ansøgningsmateriale.

Hvad enten man gerne vil være forfatter eller aldrig har skrevet før, drejer et skrivekursus sig om, at blive mere bevidst om sin skrift. At læse det, der står i teksten og det, der ikke står. Vi oplever at alle mennesker har noget at fortælle, noget at skrive om, og at alle elever på skrivelinjen efter endt forløb er blevet stærkere tekstlæsere og -forfattere, hvor end eleven befinder sig på sin rejse. Vores hold er kort sagt for alle, som ønsker at blive bedre til at skrive.

Som kursist på skrivelinjens aftenhold er det muligt at have anden skolegang eller arbejde ved siden af. Forløbet kan også kombineres med et af skolens andre kurser.

Et forløb på Københavns Kunstskoles skrivelinje er altså en unik mulighed for at blive del af et større hus med kunsten i centrum — at få indblik i andre discipliner, idet billedkunstnere og forfattere bogstavelig talt er naboer. Der foregår altid noget i huset, og der er et stærkt og levende fællesskab omkring især yngre kunstnere, som ønsker at søge ind på de videregående uddannelser.

Dagholdet

Er et separat forløb. Der vil ikke være afgangsoplæsning tilknyttet disse kurser.

Undervisningen på dagholdet er også struktureret omkring det, man inden for creative writing-traditionen kalder “prima vista”-læsning. Prima vista-modellen er tekstlæsning i plenum uden forberedelse, hvilket vil sige, at teksten læses direkte fra bladet. Sådan læser man fx på Forfatterskolen.

Hvordan foregår undervisningen på vores skrivekursus?

Vores undervisning på skrivelinjens aftenhold er tilrettelagt som et 1-årigt forløb. Det vil sige, at undervisningen består af to moduler. Man behøver ikke at tage begge moduler, men kan frit vælge det, som virker mest tiltalende. Et samlet studium kan skabe et mere helstøbt forløb med rigelig tid, og mulighed for et dybere kendskab til elevens skriftpraksis og individuelle stemme.

Generelt for tekstlæsningerne på skolen er, at underviserne læser med på samme præmis som eleverne, men at vi altid står til rådighed for råd og diskussion af tekstens ve og vel — Hvor er teksten på vej hen? Hvordan kan der arbejdes videre? Hvilke andre litterære værker kunne opsøges til inspiration?

Ved holdopstart snakker vi om, hvordan tekstkritik i almindelighed foregår. Det er meget vigtigt, at alle kan føle sig velkomne, og det er lærernes ansvar, at tekstlæsning og tekst så vidt muligt går i en produktiv retning.

​Sådan læser vi tekster og giver feedback

Undervisningen er struktureret omkring det, man inden for creative writing-traditionen kalder “prima vista”-læsning. Prima vista-modellen er tekstlæsning i plenum uden forberedelse, hvilket vil sige, at teksten læses direkte fra bladet. Sådan læser man fx på Forfatterskolen. Undervejs i læsningen er “forfatteren” til teksten, som regel stille, da man arbejder ud fra tanken om, at forfatteren ikke altid giver den bedste læsning af sin egen tekst. Det er dog altid i orden at stille opklarende spørgsmål. Denne særlige form kan skabe grobund for mere umiddelbare læsninger og skaber som regel et dynamisk rum med mange forskellige impulser. Alle medlæsere har samme forudsætning for at deltage, da alle (også underviserne) oplever teksten for første gang. Vi læser som regel to og maks. tre elevtekster per gang på hver 5-7 sider.

​​​

Der er som sådan ikke nogle regler for, hvordan man giver kritik. Hver læser har sin egen oplevelse af teksten. Det er forskelligt, hvordan den enkelte går til teksten, når man sammen skal tale om, hvad det er for en tekst man sidder med. Et rum skabes af dem, som er der.

Undervejs taler vi også om, hvordan vi taler om teksterne og efterhånden udvikler man et fælles sprog sammen, der forholder sig kritisk og respektfuldt til teksten.

​Hvad forventes af dig?

En del af studiet på Skrivelinjen er selvstudie, så du skal være indstillet på at yde en selvstændig indsats. Udbyttet er derfor forskelligt for de studerende, da det er afhængigt af, hvor mange kræfter man formår at lægge i arbejdet.

Det er vigtigt at eleverne i fuldt omfang deltager i undervisningen. Kurserne er af forskellig varighed. Man kan tilmelde sig et enkelt eller flere forløb samlet.

Gæstelærere og forfattermøder

Undervejs på begge moduler får vi besøg af gæstelærere. Det er oftest praktiserende forfattere, som fortæller om deres forfatterskab, hvad arbejder med lige nu, eller noget tredje, som interesserer dem særligt. Desuden arrangerer skrivelinjen løbende åbne arrangementer i Kunstskolens lokaler, hvor alle kan deltage. Det kan være alt fra aktuelle forfattere, oversættere og andre folk, som arbejder aktivt inden for litteraturen.

Afgangsoplæsning

Der kan arrangeres en afgangsoplæsning efter forårs- og efterårs forløbet, hvis eleverne ønsker det.

Diplom

​Du vil modtage et diplom efter endt forløb.

Skrivelinjen Alumni

Kurset henvender sig til øvede skrivende, der tidligere har gået på et af Skrivelinjens forløb, eller har modtaget skriveundervisning tidligere, og som evt. arbejder målrettet imod et optag på en af forfatterskolerne i Norden eller på bogudgivelse.

Ønsker du at tilmelde dig holdet, skal du sende 2-3 sider tekst efter du har udfyldt og sendt tilmeldingsblanketten. Det kan være alt fra prosa, poesi, dramatik til et uddrag af en længere tekst eller flere små korte enkeltstående tekster.​ Ansøgningsmaterialet vil blive vurderet af skolens lærer på forhånd med henblik på en holdsammensætning á max 6 elever. 

Undervisningen består af en kombination af tekstkritik, præsentation af egen praksis og læreroplæg. Undervisningen på er struktureret omkring det, man inden for creative writing-traditionen kalder “prima vista”-læsning. Prima vista-modellen er tekstlæsning i plenum uden forberedelse, hvilket vil sige, at teksten læses direkte fra bladet. Sådan læser man fx også på Forfatterskolen.

En del af studiet på Skrivelinjen er selvstudie, så du skal være indstillet på at yde en selvstændig indsats. 

Diplom

​Du vil modtage et diplom efter endt forløb.

Skolens tværfaglig kritikklasse Co-studio

Københavns Kunstskole ​tilbyder nu et gratis tværkunstnerisk præsentations- og kritikklasse forløb for unge kunstnere mellem 18-25, der arbejder indenfor billedkunst, litteratur, film og lydkunst.

Forløbet ledes af kunstner Elsebeth Jørgensen, som har stor erfaring med tværkunstneriske samarbejder.

Underviserne på skrivelinjen

Vi har både faste undervisere, og gæstelærer på skrivelinjen.​

Glenn Christian

(1976) er en dansk digter og forfatter, færdiguddannet fra Forfatterskolen 2007. Han har bidraget med digte til talrige tidsskrifter, herunder Hvedekorn og Forfatterskolens Afgangsantologi 2007. I 2008 debuterede han i bogform med digtsamlingen "Det hjemlige” på forlaget After Hand.

Litteraturpriser: Martin Jensen og hustru Maja Jensens legat, 2016.​

Udgivelser

 • Narren. Antipyrine, 2022

 • Taarn. Antipyrine, 2021. Digte.

 • Månen atlas over sandparken avenue, Gyldendal (2018)

 • Vibrio i samarbejde med Rolf Nowotny, Antipyrine (2016)

 • ​Atropa Belladonna, Forlaget Arena 2016

 • Gran Canaria del 2, OVO press, 2016 (Digte)
 • Grusomhedsudstillingen, Donna Wood, Genskrivninger, Arena 2015.
 • Gran Canaria del 1, OVO press, 2015 (Digte)
 • "Mudret Sol", Arena. (Digtsamling)
 • "Fabriksnoter” (Ovbidat), 2012 (Digte).
 • "Det sorte ved munden”, del 1 (After Hand), 2011
 • "Ruben, After Hand”, 2010 (Digte)
 • "Moro forsvandt”, Forlaget 28/6, 2009
 • "Den agrare modoffensiv”, Forlaget 28/6, 2008 (Digte)
 • "Det hjemlige”, After Hand, 2008 (Digte)

Aske Viuff

(1988) færdiguddannet på Forfatterskolen i 2021, fra 2011-18 tog han en BA + MA i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet, og før det 2016-17 studerede han Modern Culture fra Universitet van Amsterdam (Erasmus)

Publikationer, udstillinger:

Terminaler, Roman, Gyldendal, 2023

Behold, we are here, udstilling på Konsthal Lund med Aftenskole (gruppeudstilling), 2022

Fanefjord Kirke, Podcast på The Lake Radio, 2021

STØTTEHÆFTE, 1 +2, 2021-2022

Forfatterskolens Afgangsantologi, 2021

Justitia-pdf, kunstpublikation med Aftenskole, 2020

Bypolitisk Organisering, 2017

Hvedekorn 2 + Hvedekorn 4, 2015

​Anders Rishøj

Anders Rishøj, født i 1987 i Aalborg. Studier i dansk og filosofi samt litteraturvidenskab ved SDU og Københavns Universitet. Debuterede med ’Bornholm-notater’ i 2018 (OvO-press), som blandt andet var indstillet til Bodil og Jørgen Munch-Christensens debutantpris.

Vi får tit besøg udefra

Vi får tit besøg til både vores undervisning, foredrag og oplæsninger, se hvem vi før har fornøjelsen af her

Skrivelinjens optag​

Fie Martens Ljungmann

Forfatterskolen, Kbh.


Lasse Raagaard Jønsson
Forfatterskolen, Kbh.

Eva Lange
Forfatterskolen, Kbh.

Aske Viuff Jakobsen

Forfatterskolen, Kbh.

Vilde Vinge

Gyldendals forfatterskole, Oslo.

Anna Reider

Forfatterskolen, Kbh.

Isidora Cale

Forfatterskolen, Kbh.

Victor Chakravarty Andersen

Forfatterstudiet i Bø, Norge​

Nanna Storr-Hansen

Forfatterskolen, Kbh.

Eva Obelitz Rode

Biskops Arnö Forfatterskole

​​Nanna Skovrid

Biskop Arnö Forfatterskole​​

Johanne Møller

Biscop Arnö, forfatterskole Sverige

Selma Ethelberg

Forfaterskolen, Kbk.​

Rasmus Daugbjerg

Biskops Arnö Forfatterskole

Eva Aagaard

Biskop Arnö Forfatterskole

Skrivekunstakademiet Bergen

Tromsø International School.

Sofie Flagstad Hansen

Forfatterskolen, Kbh.​

​Nanna Marie Wibholm

Hochschule für bildende künste, Hamburg

Benedicte De Thuarah Huang

Skriveakademiet, Bergen​

Her kan du lytte til et par af elevernes afgangsoplæsninger :)

Københavns Kunstskole  |  Nørre Søgade 43, 1370 København K  |  Telefon: 3583 6082  |  E-mail: info@koebenhavnskunstskole.dk   |  CVR: 16121347