Design- / arkitekturlinjen

Design- og arkitekturlinjen på Københavns Kunstskole er en god forberedelse til designskolen og arkitektskolen, og kan fungere som afklaringsforløb i netop dette fremtidige studievalg.

Forberedende forløb til designskolen og arkitektskolen

​​På design- og arkitekturlinjen arbejdes der med arkitektens og designerens proces og metode. Teori kombineres med praksis. Kurset har et meget konkret og velstruktureret indhold uge for uge, der tager den studerende gennem arkitektens og designerens proces fra konceptuel ide til færdigt slutprodukt herunder f.eks. skalamodeller, 1:1 mock-up/prototype samt de nødvendige arbejdstegninger.

​​

Teknisk tegning, arkitektopgaver og designopgaver

Undervisningen på design og arkitekturforløbene påbegyndes med et 2 ugers intensivt teknisk tegneforløb (dobbelt retvinklet projektion, perspektiv, isometri med mere).

Under kurset vil I lære at tegne teknisk tegning; her dobbelt retvinklet projektion via opmåling af et givent objekt. Desuden vil I lave rumlige, aksonometriske ikke-perspektiviske afbildninger herunder f.eks. isometri, rejst plan mm. herunder arbejde med konstrueret tegning ved reducering af henholdsvis dybde, højde samt vinkel. I vil lære perspektivisk tegning, her 1 og 2 perspektiv. I vil lære at variere stregtykkelser samt hvilke streger samt skraveringer, man bruger og hvornår.

Herefter vil undervisningen bestå af en stillet opgave, der løses individuelt med individuel tegnebordsundervisning samt fælles mellem gennemgange og endelig kritik. Undervejs laves uddybende øvelser og forsøg. Den stillede opgaves indhold afhænger af hvorvidt du søger ind på Arkitektskolen eller Designskolen. Under både arkitekt- og designopgaven indgår proces, skalamodeller samt relevante arbejdstegninger.

Teori og introduktion til kadk

Den teoretiske del indeholder forelæsninger i blandt andet materiale, tektonik og sammenføjning, konstruktion, produktionsprocesser med mere. Herunder virksomheds- og værkstedsbesøg samt relevante udstillinger. Desuden arrangeres der besøg på Design- og Arkitektskolen, KADK, herunder introduktion til deres bibliotek samt deltagelse i åbne forelæsninger i f.eks. arkitekturhistorie. Teoridelen flettes sammen med praksis ved hjælp af øvelser og forsøg. Teoridelen vil ydermere omfatte en skriftlig del i form af værkanalyse eller projektrapport.

​Kurset afsluttes med præsentation og udstilling af eget projekt. Det være sig et færdigt arkitektonisk værk i model og tegning eller et møbel i 1:1.

Underviseren vil tage hensyn til den enkeltes erfaring samt ambitionsniveau.

​Da vores underviser taler flydende og fagrelateret engelsk samt har undervist i mange år på netop engelsk, er der mulighed for at deltage i kurset skønt dine danskkundskaber er ikke eksisterende eller på et minimum. Vi vil dog med henblik på, at det fortrinsvis er dansktalende elever, begrænse engelsk til kun at omfatte individuel vejledning, samt eventuelt forelæsninger og fælles beskeder. Det skal bemærkes at modul 1 er et generelt afklarende forløb med stillede opgaver i henholdsvis design og arkitektur, mens modul 2 er et målrettet ansøgningsmodul, der fortrinsvis omhandler træning i hjemmeopgaver samt optagelses-prøver.

Tilmelding

Der er løbende optag hele skoleåret. ​Du tilmelder dig og betaler direkte online.

Ved tilmelding bedes du i tilmeldingsblanketten under feltet 'Bemærkning' besvare følgende spørgsmål:

Hvorfor ønsker du at gå på skolen?

Har du et mål - en skole eller uddannelse, du ønsker at søge ind på?

Hvilke ting arbejder du med nu, og hvilke ting ønsker du at arbejde med på skolen?

Vi gennemgår alle vores tilmeldinger, og det er først når du er optaget på holdet, beløbet vil blive trukket på dit betalingskort. Hvis du ikke er optaget eller hvis der er venteliste til holdet, vil du modtage en mail.

​Moduler

​Modul 1

​2. september - 13. december 2019

Pris​

Almen: 15.950,-

Fast underviser

Gry Holmskov, Cand. Arch.​

​Undervisning

Mandag + onsdag + fredag kl. 9.30-15.00. 

​+ Egen studieplads med adgang 24/7

(Lukket uge 42)

Hvert modul starter op med et 2 ugers intensivt teknisk tegnekursus, dette er indeholdt i prisen.​

​Modul 2

6. januar 2020 - 15. maj 2020

Pris​

Almen: 15.950,-

Fast underviser

Gry Holmskov, Cand. Arch.​

​Undervisning

Mandag + onsdag + fredag kl. 9.30-15.00. 

​+ Egen studieplads med adgang 24/7

(Lukket uge 7 + mandag-onsdag før påske)

Hvert modul starter op med et 2 ugers intensivt teknisk tegnekursus, dette er indeholdt i prisen.​

​Tegnekurser

Teknisk tegnekursus 1 uge

Mandag - fredag 9.30 - 15.00

Forløb

TT-7: 11. - 15. februar 2019

Pris​

3.500,-

Tilmelding

Teknisk tegnekursus mandag

8 mandage, kl. 16.00 - 20.00

Forløb

TT-1: 26. august - 14. oktober 2019

TT-2: 21. oktober - 9. december 2019

Pris​

3.500,-

Tilmelding

Tilmelding

Fast underviser​

Gry Holmskov, Cand. Arch.

​Undervisning

Mandag 16.00 - 20.00

Ferie: Uge 7

Kontakt

Københavns Kunstskole

Nørre Søgade 43

1370 København K

35 83 60 82

koebenhavnskunstskole@gmail.com

CVR: 16121347

Følg os

Facebook

Instagram