Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Design- og arkitekturlinjen​

Design- og arkitekturlinjen på Københavns Kunstskole er en god forberedelse til designskolen og arkitektskolen, og kan fungere som afklaringsforløb i netop dette fremtidige studievalg.

På design- og arkitekturlinjen arbejdes der med arkitektens og designerens proces og metode. Teori kombineres med praksis. Kurset har et meget konkret og velstruktureret indhold uge for uge, der tager den studerende gennem arkitektens og designerens proces fra konceptuel ide til færdigt slutprodukt herunder f.eks. skalamodeller, 1:1 mock-up/prototype samt de nødvendige arbejdstegninger med henblik på optagelse på designskolen og arkitektskolen.

Forberedende undervisning: teknisk tegning, arkitekt- og designopgaver

Undervisningen på design og arkitekturforløbene påbegyndes med et 2 ugers intensivt teknisk tegneforløb (dobbelt retvinklet projektion, perspektiv, isometri med mere).

Under kurset vil I lære at tegne teknisk tegning; her dobbelt retvinklet projektion via opmåling af et givent objekt. Desuden vil I lave rumlige, aksonometriske ikke-perspektiviske afbildninger herunder f.eks. isometri, rejst plan mm. herunder arbejde med konstrueret tegning ved reducering af henholdsvis dybde, højde samt vinkel. I vil lære perspektivisk tegning, her 1 og 2 perspektiv. I vil lære at variere stregtykkelser samt hvilke streger samt skraveringer, man bruger og hvornår.

Få individuel feedback

Herefter vil undervisningen bestå af en stillet opgave, der løses individuelt med individuel tegnebordsundervisning samt fælles mellem gennemgange og endelig kritik. Undervejs laves uddybende øvelser og forsøg. Den stillede opgaves indhold afhænger af hvorvidt du søger ind på Arkitektskolen eller Designskolen. Under både arkitekt- og designopgaven indgår proces, skalamodeller samt relevante arbejdstegninger.​

Teori og introduktion til kadk

Den teoretiske del indeholder forelæsninger i blandt andet materiale, tektonik og sammenføjning, konstruktion, produktionsprocesser med mere. Herunder virksomheds- og værkstedsbesøg samt aktuelle udstillinger, som kan være relevante som forberedelse til designskolen eller arkitektskolen. 

Besøg en design- og arkitektskole

Desuden arrangeres der besøg på Design- og Arkitektskolen, KADK, herunder introduktion til deres bibliotek samt deltagelse i åbne forelæsninger i f.eks. arkitekturhistorie. Teoridelen flettes sammen med praksis ved hjælp af øvelser og forsøg. Teoridelen vil ydermere omfatte en skriftlig del i form af værkanalyse eller projektrapport.

​Kurset afsluttes med præsentation af eget projekt. Det være sig et færdigt arkitektonisk værk i model og tegning eller et møbel i 1:1.​

Underviseren vil tage hensyn til den enkeltes erfaring og ambitionsniveau.

​Da vores underviser taler flydende og fagrelateret engelsk samt har undervist i mange år på netop engelsk, er der mulighed for at deltage i kurset skønt dine danskkundskaber er ikke eksisterende eller på et minimum. Vi vil dog med henblik på, at det fortrinsvis er dansktalende elever, begrænse engelsk til kun at omfatte individuel vejledning, samt eventuelt forelæsninger og fælles beskeder.​

Forskellen på de to moduler

Det skal bemærkes at modul 1 er et generelt afklarende forløb med stillede opgaver i henholdsvis design og arkitektur, mens modul 2 er et målrettet ansøgningsmodul, der fortrinsvis omhandler træning i hjemmeopgaver samt optagelsesprøver. 

Begge moduler er velegnede som forberedelse til designskolen eller en arkitektskole i ind- eller udland. Der undervises ikke i visuel kommunikation og grafisk design på modulerne. ​Du kan tilmelde dig længere nede på denne side.​

Tilmelding og kontakt

Der er løbende optag hele skoleåret. ​Du tilmelder dig og betaler direkte online.

Ved tilmelding bedes du først udfylde Tilmeldingsblanketten, og herefter bedes du sende en mail til info@koebenhavnskunstskole.dk hvor du besvarer følgende spørgsmål:

  1. Hvorfor ønsker du at gå på skolen?
  2. Har du et mål - en skole eller uddannelse, du ønsker at søge ind på?
  3. Hvilke ting arbejder du med nu, og hvilke ting ønsker du at arbejde med på skolen?

​Vi gennemgår alle vores tilmeldinger, og det er først når du er optaget på holdet, beløbet vil blive trukket på dit betalingskort. Hvis du ikke er optaget eller hvis der er venteliste til holdet, vil du modtage en mail.

Hvis du har spørgsmål til tilmelding, undervisning eller optagelse, kan du kontakte os på telefon 35 83 60 82 eller skrive til vores e-mail info@københavnskunstskole.dk

​Moduler

Sorteret efter næste opstart​

Mandag + onsdag + fredag kl. 9.30-15.00.

​+ Egen studieplads med adgang 24/7

(Lukket uge 7, og man-ons før påske og uge 42)

Modul 2

5. januar - 20. maj 2022

Pris​

18.900,-​

Tilmelding​

Modul 1

​5. september - 16. december 2022

Pris​

19.800,-

Tilmelding​

Hvert modul starter op med et 2 ugers intensivt teknisk tegnekursus, dette er indeholdt i prisen.​​​

Tekniske tegnekurser​

Mandag 16.00 - 20.00

Bemærk ingen undervisning i uge 44

Ferie: Uge 7 og 42​

Mandagsforløb1

​22. august - 10. oktober 2022

8 mandage, kl. 16.00 - 20.00

Pris​

3.500,-​

Tilmelding​

Mandagsforløb2

17. oktober - 12. december 2022​

8 mandage, kl. 16.00 - 20.00

Pris​

3.500,-

Tilmelding​

Teknisk Tegnekursus uge 42​

Mandag - fredag 9.30 - 15.00

Pris​

3.500,-​

Tilmelding​

Fast underviser

Indhold på vej​

Københavns Kunstskole  |  Nørre Søgade 43, 1370 København K  |  Telefon: 3583 6082  |  E-mail: info@koebenhavnskunstskole.dk   |  CVR: 16121347