Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Design- og arkitekturlinjen

Forbered dig til din design- eller arkitektuddannelse på vores design- og arkitekturlinje​

Design- og arkitekturlinjen på Københavns Kunstskole er en god forberedelse til designskolen og arkitektskolen, og kan fungere som afklaringsforløb i netop dette fremtidige studievalg. På design- og arkitekturlinjen arbejdes der med arkitektens og designerens proces og metode. Teori kombineres med praksis. Kurset har et meget konkret og velstruktureret indhold uge for uge, der tager den studerende gennem arkitektens og designerens proces fra konceptuel ide til færdigt slutprodukt herunder f.eks. skalamodeller, 1:1 mock-up/prototype samt de nødvendige arbejdstegninger med henblik på optagelse på designskolen og arkitektskolen. Kursuset foregår i København på Københavns Kunstskole, men vi har kursister fra hele Danmark, og Sverige og Norge.

Forberedende undervisning: teknisk tegning, arkitekt- og designopgaver

Undervisningen på design og arkitekturlinjen påbegyndes med et 2 ugers intensivt teknisk tegneforløb (dobbelt retvinklet projektion, perspektiv, isometri med mere). Under kurset vil I lære at tegne teknisk tegning; her dobbelt retvinklet projektion via opmåling af et givent objekt. Desuden vil I lave rumlige, aksonometriske ikke-perspektiviske afbildninger herunder f.eks. isometri, rejst plan mm. herunder arbejde med konstrueret tegning ved reducering af henholdsvis dybde, højde samt vinkel. I vil lære perspektivisk tegning, her 1 og 2 perspektiv. I vil lære at variere stregtykkelser samt hvilke streger samt skraveringer, man bruger og hvornår.

Tilmelding

Modul 1 - Fokus på design- og arkitekturopgaver og portfolio

​​​​

4. september - 18. december 2024

​Pris​: 17.800,-

Undervisning man. + ons. + fre. 9.30 - 15.00 v. Gry Holmskov

Egen studieplads med adgang 24/7

Ingen undervisning i uge 42

Modul 2 - Ansøgningsforløb med fokus på hjemmeopgaver og optagelsesprøver

6. januar - 16. maj 2025

Pris​: 18.500,-

Undervisning man. + ons. + fre. 9.30 - 15.00 v. Gry Holmskov

Egen studieplads med adgang 24/7

​Ingen undervisning i uge 7 og man. - ons. før påske.

Modul 2 - Ansøgningsforløb med fokus på hjemmeopgaver og optagelsesprøver

3. januar - 17. maj 2024

Pris​: 18.000,-

Undervisning man. + ons. + fre. 9.30 - 15.00 v. Gry Holmskov

Egen studieplads med adgang 24/7

​Ingen undervisning i uge 7 og man. - ons. før påske.

Vi tilbyder også tekniske tegnekurser, se dem her.​

​Få individuel feedback

Herefter vil undervisningen bestå af en stillet opgave, der løses individuelt med individuel tegnebordsundervisning samt fælles mellem gennemgange og endelig kritik. Undervejs laves uddybende øvelser og forsøg. Den stillede opgaves indhold afhænger af hvorvidt du søger ind på Arkitektskolen eller Designskolen. Under både arkitekt- og designopgaven indgår proces, skalamodeller samt relevante arbejdstegninger.​

Teori og introduktion til KADK

Den teoretiske del indeholder forelæsninger i blandt andet materiale, tektonik og sammenføjning, konstruktion, produktionsprocesser med mere. Herunder virksomheds- og værkstedsbesøg samt aktuelle udstillinger, som kan være relevante som forberedelse til designskolen eller en arkitektuddannelse. Teoridelen flettes sammen med praksis ved hjælp af øvelser og forsøg. Teoridelen vil ydermere omfatte en skriftlig del i form af værkanalyse eller projektrapport. ​Kurset afsluttes med præsentation af eget projekt. Det være sig et færdigt arkitektonisk værk i model og tegning eller et møbel i 1:1.​

Forskellen på de to moduler

Det skal bemærkes at modul 1 er et afklarende forløb med stillede opgaver i henholdsvis design og arkitektur, mens modul 2 er et målrettet ansøgningsmodul, der fortrinsvis omhandler træning i hjemmeopgaver samt optagelsesprøver. Begge moduler er velegnede som forberedelse til designskolen eller en arkitektuddannelse i ind- eller udland. Hvert modul starter op med et 2 ugers intensivt teknisk tegnekursus, dette er indeholdt i prisen.​​​

Underviseren vil tage hensyn til den enkeltes erfaring og ambitionsniveau.

​Da vores underviser taler flydende og fagrelateret engelsk samt har undervist i mange år på netop engelsk, er der mulighed for at deltage i kurset skønt dine danskkundskaber er ikke eksisterende eller på et minimum. Vi vil dog med henblik på, at det fortrinsvis er dansktalende elever, begrænse engelsk til kun at omfatte individuel vejledning, samt eventuelt forelæsninger og fælles beskeder.​

Besøg en design- og arkitektskole

Desuden arrangeres der besøg på Designskolen og Arkitektskolen, KADK, herunder introduktion til deres bibliotek samt deltagelse i åbne forelæsninger i f.eks. arkitekturhistorie. ​

Underviser

Gry Holmskov, Cand. Arch.

Arkitekt og møbelsnedker. Underviser på design- og arkitekturlinjen og på skolens tekniske tegnekurser.


Gry Holmskov (1979) bor og arbejder i København. Hun er udlært møbelsnedker fra Rud. Rasmussen Snedkerier i 2003 og efterfølgende uddannet arkitekt, cand. arch., fra Det Kgl. Kunstakademis Arkitektskole i København i 2010. Hun deler sit virke mellem jobbet som underviser og selvstændig indenfor design og arkitektur. 

Københavns Kunstskole  |  Nørre Søgade 43, 1370 København K  |  Telefon: 3583 6082  |  E-mail: info@koebenhavnskunstskole.dk   |  CVR: 16121347