Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Design/arkitektur - Ofte stillede spørgsmål

Hvad lærer vi på kurset, som jeg kan bruge på arkitekt- og designskolen, samt i fremtiden?

På arkitektur- og designlinjen giver vi de studerende et detaljeret indblik i hvad der kræves af arkitektur- og designstuderende samt den virkelighed, man vil møde i et fremtidigt job som arkitekt eller designer. Undervisningen på arkitektur- og designlinjen er både leg og alvor – de studerende får en grundig ballast og et fagligt forspring, samtidig med at det kreative, inspirerende og nytænkende fremhæves.

Hvorfor har I valgt at bruge et helt semester på én opgave på design / arkitekturlinjen?

Ved at fokusere på én opgave hen over hele semesteret kan vi nå at få afprøvet og gå i dybden med alle de mange faser, designprocessen indeholder. Der skal selvfølgelig være fokus på proces, men det er virkelig essentielt for et fyldestgørende arkitektur- og designforløb at det endelige resultat bliver gennemarbejdet. Virkeligheden og arbejdsmarkedet indenfor arkitektur- og designfaget lægger stor vægt på endelige produkter, og konkurrencen er hård. Det er vigtigt, at man kan mestre både det konceptuelle og processen, men også kan fremkomme med et endeligt, producerbart produkt. På arkitektur- og designlinjen har vi struktureret undervisningen, så den ligner den faglige virkelighed samt forbereder de studerende optimalt til fremtidige ansøgningsprocesser, hvor også produktet og resultatet er yderst vigtigt.

Er det muligt at deltage i kurset, hvis jeg kun taler engelsk?

​Ja det er, idet forelæsninger og fælles beskeder så vel som individuel vejledning kan foregår på engelsk, hvis det er nødvendigt. Underviseren taler flydende, fagrelateret engelsk og har tidligere undervist og underviser arkitekt og designstuderende på international linje både på KADK, IHK og DIS.

Har jeg brug for nogle særlige færdigheder eller erfaringer, samt er der adgangskrav til kurset?

​Nej, men det er en fordel, hvis du interesserer dig for den kreative proces, for design og arkitektur og kan og/eller er interesseret i at tegne, men det er ikke et krav for at deltage.

Hvor mange elever fra de tidligere kurser er blevet optaget på design- og arkitektskolen?

​Alle gik videre til optagelsesprøven, og kun 1 elev kom ikke ind i 2017. I 2018 kom alle ind. Det betyder at næsten 100% af eleverne kom ind med høje pointtal tilmed. Adskillige elever blev optaget både på Design og Arkitektskolen og kunne dermed vælge mellem de to.

Hvad er forskellen mellem forårs- og efterårssemesteret?

​Forårssemesteret består udelukkende af teknisk tegne kursus samt kursus i frihåndstegning, udførelse af hjemmeopgaver samt forberedelse til optagelsesprøven. Efterårssemesteret derimod giver dig en solid baggrundsviden og faglig indsigt. Her har vi tid til at gennemprøve hele den kreative proces fra konceptuel fase til færdigt resultat, samt alle underfaserne både i teori og praksis. I efterårssemesteret får du en stillet opgave, der forløber hele semesterets længde. Fælles for begge semestre er dog tegningsundervisningen.

Hvorfor bruger I et helt semester (efterår) på kun en opgave?

​Ved at fokuserer på én opgave hele efterårssemesteret har vi tid til at afprøve samt at arbejde indgående med alle aspekter og faser i den kreative proces. På en meget håndgribelig og pragmatisk facon udforsker vi og gennemgår den kreative proces, hvor vi kombinerer teori og praksis. Det vigtigste for at få et godt kursus i arkitektur og design er at lære at kombinere og bruge resultatet af de forskellige faser i den kreative proces, så det munder ud i et fagligt professionelt, præcist og gennemtænkt slutresultat. Den professionelle arkitekt- og designbranche er i høj grad baseret på færdige projekter og produkter. Der er skrappe deadlines, og konkurrencen er benhård. Det er derfor vigtigt at lære fra starten at mestre både den konceptuelle fase, udviklingsprocessen samt at opnå et slutprodukt, som er klar til markedet, ligegyldigt om det er indenfor byggeri eller produkt/møbel. På dette kursus tilbyder vi et velstruktureret indhold og forsøger at lave undervisningen så tæt på virkeligheden som muligt, så eleverne er velforberedte til den fremtidige ansøgelsesproces, så vel som de har fået indsigt i den professionelle verden indenfor arkitektur og design, hvor gode slutresultater er nødvendige for at kunne overleve.

Hvad er kursets indhold? Hvad vil jeg lære, som jeg kan bruge på henholdsvis design- og arkitektskolen så vel som i fremtiden?

​På arkitektur og design kurset giver vi eleverne en gennemgribende og detaljeret indsigt i, hvad der kræves af design- og arkitektstuderende så vel som den realitet, de møder i fremtidige jobs samt indenfor branchen generelt. Selve undervisningen og indholdet er både sjovt og seriøst. Du vil få og modtage et solidt fundament og viden samt få et fagligt forspring i kraft af det kreative, inspirerende og nytænkende fokus på design og arkitektur. Du vil opbygge et netværk og blive venner med ligesindede, hvilket er en stor fordel både før, undervejs og efter design og arkitektuddannelsen.

Er det muligt at modtage undervisning i grafisk design på arkitektur- og deignlinjen?

​Da vi gerne vil opnå et mere fokuseret og specifikt indhold på kurset, har vi valgt udelukkende at undervise i arkitektur og design, her møbel og produkt. Derfor tilbyder arkitektur og design kurset ikke undervisning i grafisk design.

Kontakt

Københavns Kunstskole

Nørre Søgade 43

1370 København K

35 83 60 82

info@koebenhavnskunstskole.dk

CVR: 16121347

Følg os

Facebook

Instagram