Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

CO-Studio - Open Call

Københavns Kunstskole tilbyder nu et gratis tværkunstnerisk præsentations- og kritikklasse forløb for unge kunstnere mellem 18-25, der arbejder indenfor billedkunst, litteratur, film og lydkunst.

Co-Studio er for dig, der interesserer dig for at arbejde med billeder, tekst, film og lyd i din kunstneriske praksis. Du får mulighed for at teste og diskutere dine kunstneriske ideer i et underviserstyret forum sammen med andre unge kunstnere. Gennem forskellige fremvisninger og kritikformer, øves du i at præsentere, aflæse og diskutere værker og procesmaterialer.

 

I Co-Studio er der plads til at eksperimentere med flere udtryksformer og medier. Der er fokus på at undersøge, hvad der sker i mødet mellem forskellige kunstfelter og at eksperimentere med hydridformer af sprogligt, visuelt og lydligt materiale.

Det giver vigtig erfaring, at diskutere, modtage og give kritik på hinandens værkmaterialer. Hvis man engagerer sig i andres arbejdsprocesser, kan det åbne for nye ideer og perspektiver på, hvad man forstår ved kunstnerisk produktion.

Et Co-Studio forløb kan bruges til at styrke din kunstneriske udvikling og blive mere bevidst om muligheder og udfordringer i dine værkproduktioner til videre studier, visninger eller ansøgninger.

Open Call

Alle har mulighed for at ansøge om at deltage gratis i et af forløbene i Co-Studio, du skal blot være mellem 18-25 år, og arbejde med et af de kunstneriske felter som billedkunst, film, tekst eller lydbaseret kunst. Både begyndere og mere erfarne kan ansøge om at deltage.

Tilmelding

CO-STUDIO

Hold A

2. november 2023 – 21. december

Hold B

4. januar – 29. februar 2024 (ferie uge 7)

Hold C

7. marts – 16. maj 2024 (ferie uge 13)

Hold D

15. august – 3. oktober 2024

Hvert forløb varer 8 uger og er gratis.

Mødetiden er hver torsdag kl. 9.30 - 15.30

Underviser

Elsebeth Jørgensen

OPEN CALL

Ansøgning

Send en ansøgning med følgende indhold:

  • Navn, alder, adresse, mail, og tlf. nr.
  • Skriv lidt om din baggrund og evt. skoleforløb.
  • Kort motivering for at deltage i Co-Studio.
  • Hvilket hold ønsker du at tilmelde dig (1. og 2. prioritet )?
  • Beskriv dine kunstneriske interesser og måde at arbejde på.
  • Har du tidligere gået på kunstneriske skoler, kurser og lign.?
  • Hvad vil et Co-Studio-forløb kunne betyde for dig?

Send din ansøgning til skolen på denne mail: costudiocopenhagen@gmail.com

​Du  er også velkommen til at skrive til os på denne mail, hvis du har spørgsmål til forløbet.

Udvælgelsen af deltagere baseres på diversitet blandt ansøgere, ud fra de forskellige kunstneriske felter. Der er plads til max 10 deltagere pr. forløb. Svar om optagelse sendes på mail. Er der ikke plads på et ønsket forløb, henvises der til et andet hold eller venteliste, hvis du er blevet optaget. Der gives ikke uddybende begrundelse ved evt. afslag. Ansøgninger modtages løbende, der er ansøgningsfrist 3 uger før hver holdstart.​​

Præsentation af værkproduktion og forskellige kunstneriske praksisformer i Co-Studio

I Co-Studio arbejdes med interessen for at skabe møde mellem forskellige kunstfelter og kunstneriske udtryksformer. Deltagerne skal give og få respons på hinandens værkmaterialer, på en måde hvor deres forskellige blikke og erfaringer skal producere konstruktive kritiksituationer.

Måske ønsker du at blive mere bevidst om, hvad der optager dig, og mangler respons på dine værker.

I Co-Studio vil du blive udfordret i at forholde dig til nye tanker om din praksis og andres forståelser af kunstnerisk udtryk og form. Vi vil diskutere både færdige værker og råmateriale fra arbejdsprocesser, såvel som indholdsmæssige og metodiske spørgsmål.

Når man diskuterer sine egne og andres materialer og processer, kan man lære noget netop via forskelligheder eller genkendelsen af noget i ens egen praksis. I Co-Studio anvendes ikke én bestemt metode for præsentationer og diskussion. Der er ikke ét kunstsyn som skal dominere. I stedet er formålet at skabe rum for flere kunstsyn og stemmer. Det er målet, at deltagerne vil lære af hinandens praksis, og blive klogere gennem forskelligheder og beslægtede intentioner.

Co-Studio er baseret på ideen om, at hvis man involverer sig i andres praksis, så vil arbejdsglæden vokse og ny viden opstå - og måske også muligheden for kunstneriske samarbejder og netværk.

​Om underviseren

Co-Studio ledes at Elsebeth Jørgensen, som har stor erfaring med tværkunstneriske samarbejder.

​Elsebeth Jørgensen er billedkunstner, født 1970. Bor og arbejder i København. Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, 1995-2002, Kbh. 

Hun arbejder med installation, fotografi, lyd, tekst og video i stedsspecifikke projekter. Værkerne er baseret på lang tids research i arkiver og registreringer i billede, lyd og tekstskrivning, hvor også forfattere, musikere og komponister involveres i værkproduktioner. Værkerne er rumlige montager, hvor egen dokumentation sammenstilles med arkivstof og fiktionsfortælling. De vises i kunstinstitutioner, offentlige byrum og landskaber, hvor der også kan indgå lydvandringer, lydperformances, bog- og webpublikationer. Hun har udstillet på museer og udstillingssteder siden 1998 i ind- og udland samt realiseret større kommissionsværker og institutionssamarbejder.

Siden 2003 har hun desuden fungeret som underviser, mentor og censor på kunstakademier og andre kunstskoler i Europa. I 2014-19 var hun ansat på Det Jyske Kunstakademi, hvor hun i tre år bl.a. stod for fælles undervisning og netværk ml. kunstakademiet og musikkonservatoriet i Århus.​

​​

www.elsebethjoergensen.net
www.lyttehaven.dk
www.vimeo.com/elsebeth

www.ekkofraesrum.dk

www.gaestensglobus.dk

Københavns Kunstskole  |  Nørre Søgade 43, 1370 København K  |  Telefon: 3583 6082  |  E-mail: info@koebenhavnskunstskole.dk   |  CVR: 16121347