Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

CO-Studio

Kritikklasse for billed, lyd, rum og tekst.

​I vores kritikklasse vil man møde andre kunstnere fra de forskellige kunstfelter som billedkunst, lyd, litteratur, film. Det åbner for nye ideer og spørgsmål, når man iagttager værkmaterialer der er i proces og produceret i andre kunstfelter end ens eget. 

Som deltager i kritikklassen får du mulighed for at blive øvet i at fremvise og iagttage kunstneriske materialer, og give eller få respons på dit og andres arbejde. Du vil få indblik i andre kunstneres ideer og forskellige kunstfelters arbejdsprocesser og måske også et større perspektiv på, hvad du forstår ved kunstnerisk produktion. Forløbet foregår én aften om ugen.

Tilmelding

CO-STUDIO - ​​​21. september - 30. november 2023

Pris​: 5.300,-


Undervisning torsdag kl. 17.00 - 21.00

Ingen undervisning i uge 42

Underviser

​Elsebeth Jørgensen 

Mere information om Elsebeth Jørgensen:

Billedkunstner, født 1970. Hun bor og arbejder i København. Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, 1995-2002, Kbh. Hun arbejder med installation, fotografi, lyd, tekst, tegning, video og stedsspecifikke projekter. Værkerne er baseret på lang tids research i arkiver og egne stedsregistreringer i billeder og lyd samt tekstskrivning hvor forfattere, historikere, arkivarer, fotografer, lydteknikkere og komponister involveres i værkproduktionen.

Værkerne er rumlige montager, hvor egen dokumentation sammenstilles med arkivstof og fiktionsfortælling. De præsenteres både i kunstinstitutioner og offentlige byrum og landskab, hvor der udover montageværker også ofte indgår lydvandringer, performative situationer, bog- og webværker. Hun har udstillet på museer og udstillingssteder i ind- og udland siden 1998 og har udført flere kommissionsværker.

Siden 2003 har hun desuden fungeret som underviser på kunstakademier og andre kunstskoler i Europa. I 2014-2018 underviste hun i billedkunstnerisk praksis på Det Jyske Kunstakademi, hvor hun i tre år også stod for fælles undervisning og netværk ml. kunstakademiet og musikkonservatoriet i Århus.​

www.elsebethjoergensen.net
www.langsstien.dk
www.lyttehaven.dk
www.vimeo.com/elsebeth

www.ekkofraesrum.dk

www.gaestensglobus.dk

Præsentation og diskussion af forskellige kunstfelter

Du får mulighed for at teste ideer og få respons på dine materialer, på en måde hvor forskellige blik og erfaringer fra andre kunstarter skubber dig nye steder hen. Deltagerne vil blive øvet i at præsentere og give reaktioner på eget og andres materiale. Der skal både vises færdige værker og råmateriale fra arbejdsprocesser. Fra undervisers side vil der blive eksperimenteret med forskellige fremvisningsøvelser.

Det er vigtigt at studerende øver sig i at præsentere og diskutere kunst. I Co-Studio kritikklasse vil du blive udfordret i at skulle forholde dig til helt anderledes tankesæt og spørgsmål om, hvordan du kan blive mere bevidst om interesser og metoder. Råmaterialer fra arbejdsprocesser kan pege på indholdsmæs-sige og metodiske spørgsmål, der kan undersøges nærmere. Måske ønsker du at blive mere bevidst om hvad der optager dig og lave nye eksperimenter, som tænkes frem i dialog med andre.

Når man diskuterer andre kunstarters materialer og processer, kan man lære af dette i forhold til ens egen praksis. Ofte er der blik, tanker og form interesser, som ligger slumrende, og som aktiveres endnu mere i egen praksis.

​Vi bruger ikke et specifikt kunstsyn, og anvender ikke én bestemt metode for fælles præsentation og diskussion. Det er meningen, at man sammen skal afsøge nye spørgsmål til, hvordan man kan arbejde på tværs af kunstarter og lære af hinandens arbejdsprocesser.

Co-Studio kritikklasse er et forløb der er baseret på ideen om, at når man involverer sig i andres studier og forskellige kunstfelter, så vokser både arbejdsglæden og ny praksisviden - med måske også muligheden for nye kunstneriske samarbejder.

Vi har hvert år et forårs- og et efterårsforløb. Vi forsøger altid at fordele pladserne på holdet imellem de forskellige kunstfelter bedst muligt. Forløbet kan tages som et selvstændigt forløb, eller det kan kombineres med et forløb på billedkunst, film eller skivelinjen til elevpris.

Forløbet ledes af kunstner Elsebeth Jørgensen som har stor erfaring med tværkunstneriske samarbejder. En del af forløbet handler også om at diskutere og producere ideer om, hvordan man kan arrangere fælles situationer for de forskellige kunstarter.​

Københavns Kunstskole  |  Nørre Søgade 43, 1370 København K  |  Telefon: 3583 6082  |  E-mail: info@koebenhavnskunstskole.dk   |  CVR: 16121347