Enter your registered email:
Indtast ny adgangskode:

Design- / arkitekturlinjen

Forberedende forløb til designskolen og arkitektskolen

Design- og arkitekturlinjen på Københavns Kunstskole er en god forberedelse til designskolen og arkitektskolen, og kan fungere som afklaringsforløb i netop dette fremtidige studievalg.​

​Konkret og struktureret undervisningsplan uge for uge

På design- og arkitekturlinjen arbejdes der med arkitektens og designerens proces og metode. Teori kombineres med praksis. Kurset har et meget konkret og velstruktureret indhold, der tager den studerende gennem arkitektens og designerens proces fra konceptuel ide til færdigt slutprodukt herunder f.eks. skalamodeller, 1:1 mock-up/prototype samt de nødvendige arbejdstegninger.

​​

Teknisk tegning, arkitektopgaver og designopgaver

Undervisningen på design og arkitekturforløbene påbegyndes med et 2 ugers intensivt teknisk tegneforløb (dobbelt retvinklet projektion, perspektiv, isometri med mere).

Under kurset vil I lære at tegne teknisk tegning; her dobbelt retvinklet projektion via opmåling af et givent objekt. Desuden vil I lave rumlige, aksonometriske ikke-perspektiviske afbildninger herunder f.eks. isometri, rejst plan mm. herunder arbejde med konstrueret tegning ved reducering af henholdsvis dybde, højde samt vinkel. I vil lære perspektivisk tegning, her 1 og 2 perspektiv. I vil lære at variere stregtykkelser samt hvilke streger samt skraveringer, man bruger og hvornår.

Herefter vil undervisningen bestå af en stillet opgave, der løses individuelt med individuel tegnebordsundervisning samt fælles mellem gennemgange og endelig kritik. Undervejs laves uddybende øvelser og forsøg. Den stillede opgaves indhold afhænger af hvorvidt du søger ind på Arkitektskolen eller Designskolen. Under både arkitekt- og designopgaven indgår proces, skalamodeller samt relevante arbejdstegninger.

Teori og introduktion til kadk

Den teoretiske del indeholder forelæsninger i blandt andet materiale, tektonik og sammenføjning, konstruktion, produktionsprocesser med mere. Herunder virksomheds- og værkstedsbesøg samt relevante udstillinger. Desuden arrangeres der besøg på Design- og Arkitektskolen, KADK, herunder introduktion til deres bibliotek samt deltagelse i åbne forelæsninger i f.eks. arkitekturhistorie. Teoridelen flettes sammen med praksis ved hjælp af øvelser og forsøg. Teoridelen vil ydermere omfatte en skriftlig del i form af værkanalyse eller projektrapport.

​Kurset afsluttes med præsentation og udstilling af eget projekt. Det være sig et færdigt arkitektonisk værk i model og tegning eller et møbel i 1:1.

Underviseren vil tage hensyn til den enkeltes erfaring samt ambitionsniveau.

​Da vores underviser taler flydende og fagrelateret engelsk samt har undervist i mange år på netop engelsk, er der mulighed for at deltage i kurset skønt dine danskkundskaber er ikke eksisterende eller på et minimum. Vi vil dog med henblik på, at det fortrinsvis er dansktalende elever, begrænse engelsk til kun at omfatte individuel vejledning, samt eventuelt forelæsninger og fælles beskeder.

​Moduler

Modul 1

12. september - 16. december

(LUKKET UGE 42)

Pris​

11.300,-

Faste undervisere​

Gry Holmskov, Cand. Arch.

Gæstelærere

​Undervisning

Mandag + onsdag + fredag

Kl. 9.30-15.00. ​+ Egen studieplads på skolen med adgang 24/7

Hvert modul starter op med et 2 ugers intensivt teknisk tegnekursus, dette er indeholdt i prisen.​

​Modul 2

4. januar 2017 - 12. maj 2017

(LUKKET UGE 7 + 15)

Pris​

14.600,-

Fas underviser

Gry Holmskov, Cand. Arch.​

Gæstelærer

​Undervisning

Mandag + onsdag + fredag

Kl. 9.30-15.00. ​+ Egen studieplads på skolen med adgang 24/7

Hvert modul starter op med et 2 ugers intensivt teknisk tegnekursus, dette er indeholdt i prisen.​

​Tegnekurser

Teknisk tegneforløb - aften

8 mandage kl. 16.00 - 20.00

Forløb

TT-2: 24. oktober - 12. december 2016​

TT-3: 9. januar - 6. marts 2017​

TT-4: 13. marts - 15. maj 2017

Pris​

3.500,-

Fast underviser

Gry Holmskov, Cand. Arch.​

Gæstelærer

​Undervisning

​​Mandag 16.00 - 20.00

Her vil vi arbejde med dobbelt retvinklet projektion, plan, snit og opstalt, perspektiv, isometri.​

Kurset henvender sig især til dem som søger ind på en arkitektskole, designskole eller lignende.​​

Teknisk tegneforløb - 1 uge​

Uge 42: 17. - 21. oktober 2016

Uge 7: 13. - 17. februar 2017

Pris​

3.000,-

Fast underviser​

Gry Holmskov, Cand. Arch.​

Gæstelærer​

​Undervisning

​​Mandag - fredag 9.30 - 15.00​

1 uges intensivt teknisk tegneforløb. Her vil vi arbejde med dobbelt retvinklet projektion, plan, snit og opstalt, perspektiv, isometri.​

Kurset henvender sig især til dem som søger ind på en arkitektskole, designskole eller lignende.​​

Contact

Copenhagen Art School

Nørre Søgade 43

DK-1370 København K

+45 35 83 60 82

koebenhavnskunstskole@gmail.com

CVR: 16121347

Follow us

Facebook

Instagram