Enter your registered email:
Indtast ny adgangskode:

Tilmelding

Der er løbende tilmelding og optag helt året. Studerende kan tilmelde sig så længe der er ledige pladser. Man kan tilmelde sig et enkelt modul eller flere moduler samlet, modulerne kan tages i den rækkefølge man ønsker.

Kun en tilmelding, samtidig med indbetalingen af kursets afgift, sikrer en plads på holdet. Optagede studerende skal derfor indbetale kursusafgiften senest 4 hverdage efter modtagelsen af bekræftelse på optag. Det er også muligt at blive skrevet på vores venteliste, hvis et hold allerede er fyldt.

Studerende der ønsker at tilmelde sig Skrivelinjen bedes desuden indsende 2-3 siders tekst som man selv har skrevet. Det kan være ny eller gammel tekst – alt fra digte, lyrik, poesi til uddrag af noveller eller roman. Teksten sendes via e-mail sammen med tilmeldingsblanketten på koebenhavnskunstskole@gmail.com 

Nedsat deltagerbetaling

Det er muligt at opnå nedsat betaling, 6 kr. pr. time, hvis man er på SU, arbejdsledig eller pensionist ved kursets start og har folkeregisteradresse i København.

Aktivering

De som er under regler om aktivering, på dagpenge og kontanthjælp, kan deltage i vores kurser både på kunstlinjen, skrivelinjen, design/arkitekturlinje og vores mentorforløb. Kontakt jobcentret for mere information om mulighederne for et ophold på Københavns Kunstskole.

​Tilmeldingsblanket

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please make sure all required fields are filled out correctly

Contact

Copenhagen Art School

Nørre Søgade 43

DK-1370 København K

+45 35 83 60 82

koebenhavnskunstskole@gmail.com

CVR: 16121347

Follow us

Facebook

Instagram