Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Tegneserier

Interesserer du dig for den gode historie og større fortællinger? Eller er du en teknisk dygtig tegner, men mangler viden om hvordan man bygger en historie op? Har du tegnet hele dit liv, og altid drømt om at lave tegneserier? Da vil dette kursus hos Københavns Kunstskole være det rette for dig.

På Tegneserie forløbet arbejder vi med at eleven skal udvikle sine kompetencer gennem egenproduktion. Undervisningen er tilrettelagt således at eleven kan bruge forløbet og det færdige produkt med henblik på ansøgning til videregående uddannelse, eller bruge det i deres eget videre arbejde med tegneserier.

Hvad indeholder vores tegneseriekursus?

Kurset tager tegneserien alvorlig som udtryksform, og grundprincippet er at eleven skal udvikle sine kompetencer gennem egenproduktion. Gennem forskellige øvelser, vil vi prøve at nærme os elevens personlige tegne- og fortællestil. Undervisningen på kunstskolens tegneseriekursus vil være bygget op omkring det arbejde eleven løbende producerer. Jo mere elevenerne producerer, jo mere vil der være at tale om i undervisningen - og dets lettere vil det være, at finde ind til elevens retning med tegneserien.

Under en fælles overskrift vil undervisere og elever arbejde hen imod det resultat, at hver enkelt elev hen imod kursets afslutning, har et helt eller delvist færdigt værk - en tegneserie. Uanset projektets størrelse, er det en vigtig del af processen at afslutte og nå det mål man har sat sig. Af samme grund vil en af de første dele af undervisningen bestå i at planlægge sit arbejde grundigt, og få nedskrevet klare mål og tidsrammer for den kreative proces. Værkes omfang afhænger i sidste ende af den enkelte elev. Derfor er der ikke sat hverken nedre eller øvre grænse for tegneseriens længde, så længe det bliver en overskuelig proces, som man kan nå at få afsluttet.

Underviseren på kunstskolens tegneseriekursus vil sørge for et tegneserie pensum/læseliste der spænder bredt og er af høj kvalitet. Dette vil skabe mulighed for, at alle elever starter kurset med en grundlæggende og fælles forståelse af tegneserien som medie.

Herfra, på baggrund af grundig planlægning, gennemgang af tegneseriens opbygning og struktur og den inspirerende læseliste, vil vi kaste os ud i at skabe tegneserier – den sjoveste og mest tidskrævende disciplin af alle.

Ansøgning til uddannelser

Undervisningen er tilrettelagt således at eleven kan bruge forløbet og det færdige produkt med henblik på ansøgning til videregående uddannelse, eller bruge det i deres eget videre arbejde med tegneserier.

​​

Afgangsprojekt

Det kan være et mål for eleverne at samle deres tegneserier i en antologi og udgive den enten ved et forlag eller på egen hånd(zine).​

Undervisere på Københavns Kunstskoles tegneseriekursus

Undervejs på Tegneserieforløbet vil vi få besøg af forskellige gæstelærere der på deres forskellige måder er tilknyttet branchen. Andre tegneserieskabere, forlæggere og tekstkyndige vil komme og se/læse med på vores projekter og fortælle om deres egen erfaring og processer.

​Tidligere gæstelærere

  • ​Paw Matthisen (forlægger Forlaget Fahrenheit)

Fast underviser

(Kommer snart)​​​

Tilmelding og kontakt

Du kan tilmelde dig de to moduler på tegneserielinjen via linket her på siden. Har du spørgsmål til tilmelding, optagelse, priser eller lignende, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Du kan henvende dig på telefon 35836082 eller skrive til vores e-mail koebenhavnskunstskole@gmail.com. Vi ser frem til at høre fra dig.

Moduler​

Tegneserielinjen modul 1

​(Næste hold 2021)​

Pris​

6.700,-

Fast underviser​

(kommer snart)

​Undervisning

9 tirsdage, kl. 17.00 - 20.30

2 lørdage kl. 10.00 - 15.00​

Lukket uge 42​

Tegneserielinjen modul 2

(kommer snart)

Pris​

Fast underviser​

(kommer snart)

​Undervisning

9 tirsdage kl. 17.00 - 20.30

2 lørdage kl. 10.00 - 15.00​

(Lukket uge 7)

Kontakt

Københavns Kunstskole

Nørre Søgade 43

1370 København K

35 83 60 82

koebenhavnskunstskole@gmail.com

CVR: 16121347

Følg os

Facebook

Instagram