OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Generelle spørgsmål​

​​

​​

Billedkunstlinjen

HVORNÅR SKAL JEG TILMELDE MIG FOR AT BLIVE KLAR MED EN ANSØGNING?

Har man som mål at søge på et kunstakademi opfordres man stærkt til at deltage i både efterårs- og forårsmodulet. Det er skolens erfaring, at arbejdet med at få opbygget et solidt ansøgningsmateriale, tager tid og ikke må stresses igennem. Derfor frarådes det at gå til denne opgave med blot et par måneder før deadline.

HVILKE MEDIER KAN JEG ARBEJDE MED PÅ KØBENHAVNS KUNSTSKOLE?

På Københavns Kunstskole undervises der ud fra de studerendes egne ønsker og arbejdsfelter. Undervisningen stiller skarpt på alle aspekter af samtidskunsten og er parat til at omfavne nye metoder og medier. Den studerende kan arbejde med skulptur, maleri, video, lyd, performance, foto, tegning, tekst, grafik, installation, poesi, arkitektur, queer-kunst, koncept-kunst, collage, new media, aktivistisk kunst, socialt relateret kunst, animation, happenings, kropskunst og meget andet.

SKAL DET VÆRE ENS MÅL AT ANSØGE PÅ ET KUNSTAKADEMI FOR ET GÅ PÅ SKOLEN?

Det er op til den enkelte studerende om man ønsker at søge på et akademi eller ej. Arbejdet med ansøgninger er dog en stor del af vores fokus. Ønsker man ikke at søge videre på skole, kan denne fokus dog bruges på at målrette ansøgninger til censurerede udstillinger eller fordybe sig i en personligt afklarende arbejdsproces. På Københavns Kunstskole opfordrer vi til at man bruger muligheden for at søge på flere forskellige akademier og kunstrelaterede uddannelser både i Danmark og i udlandet.

KAN KØBENHAVNS KUNSTSKOLE GARANTERE OPTAG PÅ ET KUNSTAKADEMI?

Intet kan garantere optag på et kunstakademi. På Københavns Kunstskole får de studerende de bedste muligheder for at komme videre ind på et kunstakademi eller en kunstrelateret uddannelse. Derudover opfordres de studerende på Københavns Kunstskole kraftigt til at søge optag på flere skoler og akademier i ind- og udland, da dette væsentligt øger chancerne for udsigten til en længere videregående kunstuddannelse. Denne opfordring drejer sig ikke blot om at øge chancerne, men også om at få øjnene op for de fantastiske kunstuddannelser og muligheder der findes i udlandet. Med et ophold på Københavns Kunstskole er den studerendes chancer for et optag på et akademi betydeligt styrket.

SKAL JEG HAVE GÅET PÅ EN KUNSTSKOLE FØR ELLER HAVE TIDLIGERE ERFARING MED KUNST FOR AT GÅ PÅ KØBENHAVNS KUNSTSKOLE?

Det er ikke et forsæt at man har haft tidligere erfaring med kunst, for at gå på Københavns Kunstskole, så længe man er rede til at bevæge sig ind i kunstens landskab med nysgerrighed og gåpåmod. Skolens undervisning er tilrettelagt sådan at den kan møde de studerendes behov og fungere og udfordre på alle niveauer. Således kan Københavns Kunstskole sagtens virke som platform for ens første forsøg med samtidskunsten, samtidig med at den kan være en perspektiverende og intensiv udfordring af en mere etableret kunstpraksis.

HVILKET UDBYTTE KAN JEG FORVENTE AF ET OPHOLD PÅ KØBENHAVNS KUNSTSKOLE?

En stor del af arbejdet på Københavns Kunstskole består af selvstudie og atelierarbejde på atelieret. Det er den enkelte studerendes engagement der definerer udbyttet af uddannelsesforløbet. Københavns Kunstskole tilbyder dog de optimale omgivelser og input for et rigt uddannelsesforløb. Det er derfor også vigtigt at de studerende deltager i undervisningen i fuldt omfang.​

KAN MAN OGSÅ FÅ HJÆLP TIL ANSØGNINGER TIL UDENLANDSKE AKADEMIER?

På Københavns Kunstskole opfordrer vi til at man bruger muligheden for at søge på flere forskellige akademier og kunstrelaterede uddannelser både i Danmark og i udlandet. Underviserne på skolen, er alle velbevandret i det internationale landskab af kunst-uddannelser, samt procedurerne for ansøgninger til både ind- og udland. På flere udenlandske akademier, skal en ansøgning være formuleret på engelsk og med et engelsk artist statement - også her er skolens undervisere klar til at hjælpe.​

KAN MAN OGSÅ BRUGE KØBENHAVNS KUNSTSKOLE TIL AT ARBEJDE PÅ ANSØGNINGER TIL SCENOGRAFILINJEN PÅ TEATERSKOLEN?

Københavns Kunstskole har samtidskunsten som hovedfokus, men kan sagtens være et godt sted at arbejde med en ansøgning til Designskolen, Arkitektskolen, Filmskolen, Forfatterskolen, Scenografilinjen på Teaterskolen, Animationsskolen og andre skoler. I udlandet især, er billedkunsten og andre kunstneriske discipliner (design, arkitektur, film, etc.) langt mere sammenvævede og flere akademier arbejder med flere forskellige kunstneriske og kunsthåndværkbaserede grene. Københavns Kunstskoles fokus på den æstetiske udformning, kombineret med den kritiske tilgang til samtidskunsten og det æstetiske udtryk, skaber en oplagt platform for arbejdet med kunstneriske former udenfor billedkunsten. Flere studerende fra Københavns Kunstskole er blevet optaget på designskoler og mange andre kreative uddannelser.​


HVILKEN SLAGS UNDERVISNING TILBYDER I?

Københavns Kunstskole tilbyder en alsidig undervisning, der altid tager udgangspunkt i de studerendes behov og niveau. Undervisningen inkludere: Studio-Visits, fællesdiskussioner, artist-talks, fællesgennemgange, galleri- og museeumsbesøg, udvikling af artist-statements, workshops og udstillinger. Derudover bruger vi en del energi på at arbejde op imod de studerendes ansøgninger til kunstakademier, censurerede udstillinger og andre kunstrelaterede uddannelser.

HAR I EN ALDERSGRÆNSE - HVAD ER GENNEMSNITS ALDEREN PÅ DE STUDERENDE?

Københavns Kunstskole er for begyndende kunstnere af alle aldre. Vi har mange unge studerende på skolen, men gør meget ud af at pointere at et arbejde med kunst ikke er et spørgsmål om alder og at et bredt aldersniveau kun styrker den samlede gruppedynamik. Der er på Københavns Kunstskole fokus på at arbejde hen imod ansøgninger til at komme videre med sit individuelle kunstneriske arbejde. For studerende der ikke er interesseret eller har alderen til at søge på et eventuelt kunstakademi, stiller vi i stedet skarpt på ansøgninger til censurerede udstillinger og lignende.

Skrivelinjen​

HVILKEN TEKST SKAL JEG INDSENDE SAMMEN MED MIN ANSØGNING TIL SKRIVELINJEN?

Teksten, der skal afleveres sammen med en ansøgning til skrivelinjen, skal være et eksempel på ens eget arbejde med tekst. Det kan være 2-3 siders ny eller gammel tekst – alt fra digte, lyrik, poesi til uddrag af noveller eller roman. Teksten bliver ikke brugt til at vurdere seriøsiteten af en ansøgning eller en ansøgers talent, men er udelukkende en hjælp til at danne et billede af et samlet hold og hvilke former for tekst, de studerende arbejder eller har arbejdet med.​ Det behøver ikke at bestå af færdige tekster, men gerne et uddrag af forskellige tekster.

​HVILKE tekster KAN JEG ARBEJDE MED PÅ KØBENHAVNS KUNSTSKOLE?

Du kan arbejde med alle former for skønlitterære tekster fx roman, novelle, eventyr, digte, fabel, aforisme, tragedie, komedie, sonet, ode mv. Du vil blive introduceret for mange forskellige genrer og måder at skrive på. Der tales om teksten på et overordnet plan – om genre, tematik, struktur og handling osv.​

HAR I EN ALDERSGRÆNSE - HVAD ER GENNEMSNITS ALDEREN PÅ DE STUDERENDE?

Københavns Kunstskoles Skrivelinje er for alle aldre. Vi har mange unge studerende på skolen, men arbejdet med at skrive er ikke er et spørgsmål om alder, og et bredt aldersniveau styrker den samlede gruppedynamik. 

​Design/Arkitektur

HVAD LÆRER VI PÅ KURSET, SOM JEG KAN BRUGE PÅ ARKITEKT- OG DESIGNSKOLEN SAMT I FREMTIDEN?

På arkitektur- og designlinjen giver vi de studerende et detaljeret indblik i hvad der kræves af arkitektur- og designstuderende samt den virkelighed, man vil møde i et fremtidigt job som arkitekt eller designer. Undervisningen på arkitektur- og designlinjen er både leg og alvor – de studerende får en grundig ballast og et fagligt forspring, samtidig med at det kreative, inspirerende og nytænkende fremhæves.

HVORFOR HAR I VALGT AT BRUGE ET HELT SEMESTER PÅ ÉN OPGAVE PÅ DESIGN/ARKITEKTURLINJEN?

Ved at fokusere på én opgave hen over hele semesteret kan vi nå at få afprøvet og gå i dybden med alle de mange faser, designprocessen indeholder. Der skal selvfølgelig være fokus på proces, men det er virkelig essentielt for et fyldestgørende arkitektur- og designforløb at det endelige resultat bliver gennemarbejdet. Virkeligheden og arbejdsmarkedet indenfor arkitektur- og designfaget lægger stor vægt på endelige produkter, og konkurrencen er hård. Det er vigtigt, at man kan mestre både det konceptuelle og processen, men også kan fremkomme med et endeligt, producerbart produkt. På arkitektur- og designlinjen har vi struktureret undervisningen, så den ligner den faglige virkelighed samt forbereder de studerende optimalt til fremtidige ansøgningsprocesser, hvor også produktet og resultatet er yderst vigtigt.

Er det muligt at deltage i kurset, hvis jeg kun taler engelsk?

​Ja det er, idet forelæsninger og fælles beskeder så vel som individuel vejledning kan foregår på engelsk, hvis det er nødvendigt. Underviseren taler flydende, fagrelateret engelsk og har tidligere undervist og underviser arkitekt og designstuderende på international linje både på KADK, IHK og DIS.

Har jeg brug for nogle særlige færdigheder eller erfaringer, samt er der adgangskrav til kurset?

​Nej, men det er en fordel, hvis du interesserer dig for den kreative proces, for design og arkitektur og kan og/eller er interesseret i at tegne, men det er ikke et krav for at deltage.

Hvor mange elever fra de tidligere kurser er blevet optaget på Design og Arkitektskolen?

​Alle gik videre til optagelsesprøven, og kun 1 elev kom ikke ind. Det betyder at næsten 100% af eleverne kom ind med høje pointtal tilmed. Adskillige elever blev optaget både på Design og Arkitektskolen og kunne dermed vælge mellem de to.

Hvad er forskellen mellem forårs og efterårssemesteret?

​Forårssemesteret består udelukkende af teknisk tegne kursus samt kursus i frihåndstegning, udførelse af hjemmeopgaver samt forberedelse til optagelsesprøven. Efterårssemesteret derimod giver dig en solid baggrundsviden og faglig indsigt. Her har vi tid til at gennemprøve hele den kreative proces fra konceptuel fase til færdigt resultat, samt alle underfaserne både i teori og praksis. I efterårssemesteret får du en stillet opgave, der forløber hele semesterets længde. Fælles for begge semestre er dog tegningsundervisningen.

Hvorfor bruger I et helt semester (efterår) på kun en opgave?

​Ved at fokuserer på én opgave hele efterårssemesteret har vi tid til at afprøve samt at arbejde indgående med alle aspekter og faser i den kreative proces. På en meget håndgribelig og pragmatisk facon udforsker vi og gennemgår den kreative proces, hvor vi kombinerer teori og praksis. Det vigtigste for at få et godt kursus i arkitektur og design er at lære at kombinere og bruge resultatet af de forskellige faser i den kreative proces, så det munder ud i et fagligt professionelt, præcist og gennemtænkt slutresultat. Den professionelle arkitekt- og designbranche er i høj grad baseret på færdige projekter og produkter. Der er skrappe deadlines, og konkurrencen er benhård. Det er derfor vigtigt at lære fra starten at mestre både den konceptuelle fase, udviklingsprocessen samt at opnå et slutprodukt, som er klar til markedet, ligegyldigt om det er indenfor byggeri eller produkt/møbel. På dette kursus tilbyder vi et velstruktureret indhold og forsøger at lave undervisningen så tæt på virkeligheden som muligt, så eleverne er velforberedte til den fremtidige ansøgelsesproces, så vel som de har fået indsigt i den professionelle verden indenfor arkitektur og design, hvor gode slutresultater er nødvendige for at kunne overleve.

Hvad er kursets indhold? Hvad vil jeg lære, som jeg kan bruge på henholdsvis Design- og Arkitektskolen så vel som i fremtiden?

​På arkitektur og design kurset giver vi eleverne en gennemgribende og detaljeret indsigt i, hvad der kræves af design- og arkitektstuderende så vel som den realitet, de møder i fremtidige jobs samt indenfor branchen generelt. Selve undervisningen og indholdet er både sjovt og seriøst. Du vil få og modtage et solidt fundament og viden samt få et fagligt forspring i kraft af det kreative, inspirerende og nytænkende fokus på design og arkitektur. Du vil opbygge et netværk og blive venner med ligesindede, hvilket er en stor fordel både før, undervejs og efter design og arkitektuddannelsen.

​Er det muligt at modtage undervisning i grafisk design på arkitektur og designlinjen?

​Da vi gerne vil opnå et mere fokuseret og specifikt indhold på kurset, har vi valgt udelukkende at undervise i arkitektur og design, her møbel og produkt. Derfor tilbyder arkitektur og design kurset ikke undervisning i grafisk design.

​               

Københavns Kunstskole  /  Nørre Søgade 43, 1370 København K  /  Tlf.: 3583 6082  /  ​E-mail: koebenhavnskunstskole@gmail.com  /  CVR: 16121347​